Α180791 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ
Έναρξη: 24-09-2018
Λήξη: 18-10-2018
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με
κλειστές προσφορές για την προμήθεια γερανογέφυρας 30/8tn για τo μεταλλουργικό εργοστάσιο της Λάρυμνας, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους
υποψηφίους σχετική Διακήρυξη Α180791.
Α181042 - Κατασκευή set πλάκας, σφήνας, αξονικών τάκων και βοηθητικών ελασμάτων συγκόλλησης
Έναρξη: 24-09-2018
Λήξη: 03-10-2018
H ΓΜΜ ΑΕ ΛΑΡΚΟ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
για την κατασκευή set πλάκας, σφήνας, αξονικών τάκων και βοηθητικών ελασμάτων συγκόλλησης βάσει σχεδίου Μ1243312 (σχδ. POLYSIUS 211.04.06-906888), τεμάχια 1-5.
Α181094: Προμήθεια 200.000+/-10% γαιάνθρακα
Έναρξη: 18-09-2018
Λήξη: 08-10-2018
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με
κλειστές προσφορές για την προμήθεια 200.000+/-10% γαιάνθρακα για τις ανάγκες του
μεταλλουργικού εργοστασίου της Λάρυμνας, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους
υποψηφίους σχετική Διακήρυξη Α181094.
Α181296: Καθαρισμό και άλλες εργασίες με ελαστικοφόρο εκσκαφέα στο εργοστάσιο της Γ.Μ.Μ ΑΕ ΛΑΡΚΟ στη Λάρυμνα Φθιώτιδας
Έναρξη: 17-09-2018
Λήξη: 03-10-2018
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική
Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την
ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει τον: «
Καθαρισμό και άλλες εργασίες με ελαστικοφόρο εκσκαφέα στο εργοστάσιο της
Γ.Μ.Μ ΑΕ ΛΑΡΚΟ στη Λάρυμνα Φθιώτιδας », σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους
υποψηφίους Διακήρυξη Α181296.<o:p></o:p></span></p>
Α170256: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΓΩΓΟΥ (ΠΛΕΥΡΑ ΕΥΒΟΙΑ) ΔΙΚΤΥΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ - ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΟΡΟΦΗΣ KAI ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ Φ700.
Έναρξη: 14-09-2018
Λήξη: 26-09-2018
H ΓΜΜ ΑΕ ΛΑΡΚΟ ΠΡΟΚΥΡΗΣΣΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΓΩΓΟΥ (ΠΛΕΥΡΑ ΕΥΒΟΙΑ) ΔΙΚΤΥΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ
- ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΟΡΟΦΗΣ KAI ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ Φ700.(ΠΕΡΙΠΟΥ 150 ΜΕΤΡΑ) ΣΤΟ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΣ ,ΣΤΗ ΛΑΡΥΜΝΑ ΛΟΚΡΙΔΑΣ<br>
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ<br>
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία