Γ160139 - Μίσθωση Δ.Χ. βυτιοφόρου φορτηγού μεταφοράς πετρελαίου κίνησης για τον ανεφοδιασμό μηχανημάτων στα μεταλλεία της στον Άγιο Ιωάννη
Έναρξη: 18-11-2016
Λήξη: 2-12-2016
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει το έργο: «Μίσθωση Δ.Χ. βυτιοφόρου φορτηγού μεταφοράς πετρελαίου κίνησης για τον ανεφοδιασμό μηχανημάτων στα μεταλλεία της στον Άγιο Ιωάννη», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Γ160139.
Γ160134 - ΜΙΣΘΩΣΗ Δ.Χ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΣ Γ.Μ.Μ ΛΑΡΚΟ Α.Ε.
Έναρξη: 11-11-2016
Λήξη: 25-11-2016
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει το έργο: «Μίσθωση Δ.Χ. φορτηγών αυτοκινήτων για μεταφορά μεταλλεύματος από εργοτάξια των μεταλλείων της στον Άγιο Ιωάννη», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Γ160134.
B160247- Εξόρυξη και απομάκρυνση στείρων στον δημόσιο μεταλλευτικό χώρο Πλατάνι των μεταλλείων της στην Εύβοια»
Έναρξη: 11-11-2016
Λήξη: 25-11-2016
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει το έργο: «Εξόρυξη και απομάκρυνση στείρων στον δημόσιο μεταλλευτικό χώρο Πλατάνι των μεταλλείων της στην Εύβοια», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Β160247.
Β160240 - Εξόρυξη & απομάκρυνση στείρων στο εργοτάξιο Ρεκαβέτσι του ΜΕΕ
Έναρξη: 1-11-16
Λήξη: 18-11-16
Η Γ.Μ.Μ ΛΑΡΚΟ Α.Ε. καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους σε υποβολή προτάσεων με κλειστές προσφορές για την ανάληψη του έργου εξόρυξη-φόρτωση- μεταφοράς και απόθεσης συνολικού έργου 3.600.000m³ in situ ασβεστολιθικών στείρων στο Μεταλλείο "Ρεκαβέτσι", των Μεταλλείων Ευβοίας στο Δ.Δ. Σταυρού του Δ. Μεσσαπίων- Διρφύων.
E160038 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΒΑΠΟΡΕ
Έναρξη: 18-10-2016
Λήξη: 1-11-2016
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για προμήθεια για ετήσια προμήθεια γάλακτος τύπου εβαπορέ, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους σχετική Διακήρυξη Ε160038.
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία