Α110479 - Ανάληψη έργου (Ανάδοχος) παροχής υπηρεσιών φύλαξης της Λιμενικής Εγκατάστασης του εργοστασίου στη Λάρυμνα Φθιώτιδας
Έναρξη: 5-5-2011
Λήξη: 27-5-2011
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους σε υποβολή προτάσεων με κλειστές προσφορές για την ανάληψη του έργου (Ανάδοχος) της παροχής υπηρεσιών φύλαξης της Λιμενικής Εγκατάστασης του εργοστασίου της στη Λάρυμνα Φθιώτιδας, σύμφωνα με τη Διακήρυξη Νο Α110479.
Α110534 - Κατασκευή, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία τριών συστοιχιών πυκνωτών αντιστάθμισης στον Υ/Σ 150/15 KV
Έναρξη: 5-5-2011
Λήξη: 10-6-2011
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την εύρεση εργολάβου που θα αναλάβει στο Εργοστασιακό Συγκρότημα Λάρυμνας, την κατασκευή, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία τριών συστοιχιών πυκνωτών αντιστάθμισης στον Υ/Σ 150/15 KV, σύμφωνα με τη Διακήρυξη Νο Α110534.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α 101003 - Kαθαρισμός των χώρων και εγκαταστάσεων του εργοστασίου στη Λάρυμνα Φθιώτιδας
Έναρξη: 4-5-2011
Λήξη: 24-5-2011
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την εύρεση εργολάβου που θα αναλάβει τον καθαρισμό των χώρων και εγκαταστάσεων του εργοστασίου της στη Λάρυμνα Φθιώτιδας, σύμφωνα με τη Διακήρυξη Νο Α101003.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α110376 - ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΧΗΜΕΙΟΥ
Έναρξη: 27-4-2011
Λήξη: 27-5-2011
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α 100808- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ
Έναρξη: 8-2-2011
Λήξη: 28-2-2011
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία