Α190587- Επισκευή γερανού λιμένος εκφορτωτή KRUPP μετά από την πρόσκρουση με πλοίο
Έναρξη: 26-08-2019
Λήξη: 13-09-2019
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική
Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την
ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει την: «
Επισκευή γερανού λιμένος εκφορτωτή KRUPP μετά από την πρόσκρουση με
πλοίο », σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Α190587.<o:p></o:p></span></p>
Α190430: Μίσθωση μικρής υδραυλικής σφύρας στο εργοστάσιο της Γ.Μ.Μ ΑΕ ΛΑΡΚΟ, στην Λάρυμνα Φθιώτιδας
Έναρξη: 19-07-2019
Λήξη: 13-09-2019
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει την: « Μίσθωση μικρής υδραυλικής σφύρας στο εργοστάσιο της Γ.Μ.Μ ΑΕ ΛΑΡΚΟ, στην Λάρυμνα Φθιώτιδας », σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Α190430.
Α190390: Εργασίες με χρήση γερανοφόρων οχημάτων» στο εργοστάσιό της στη Λάρυμνα Φθιώτιδας
Έναρξη: 18-07-2019
Λήξη: 05-08-2019
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική
Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για τις:
«Εργασίες με χρήση γερανοφόρων οχημάτων» στο εργοστάσιό της στη Λάρυμνα
Φθιώτιδας, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Α190390
Α190390: Εργασίες με χρήση γερανοφόρων οχημάτων» στο εργοστάσιό της στη Λάρυμνα Φθιώτιδας
Έναρξη: 18-07-2019
Λήξη: 05-08-2019
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική
Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για τις:
«Εργασίες με χρήση γερανοφόρων οχημάτων» στο εργοστάσιό της στη Λάρυμνα
Φθιώτιδας, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Α190390.<o:p></o:p></span></p>
Α190533: Μίσθωση δύο ερπυστριοφόρων τσαπών CAT 320 για την εκφόρτωση 25.000ΤΝ μεταλλεύματος Γουατεμάλας στο εργοστάσιο της Γ.Μ.Μ ΑΕ ΛΑΡΚΟ στην Λάρυμνα Φθιώτιδας
Έναρξη: 10-07-2019
Λήξη: 19-07-2019
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική
Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την
ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει την: «
Μίσθωση δύο ερπυστριοφόρων τσαπών CAT 320 για την εκφόρτωση 25.000ΤΝ μεταλλεύματος Γουατεμάλας στο εργοστάσιο της
Γ.Μ.Μ ΑΕ ΛΑΡΚΟ στην Λάρυμνα Φθιώτιδας», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους
υποψηφίους Διακήρυξη Α190533
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία