Γ160061- Μίσθωση ερπυστριοφόρου προωθητή για τα μεταλλεία της στον Άγιο Ιωάννη Βοιωτίας
Έναρξη: 06-06-2016
Λήξη: 22-6-2016
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει το έργο: «Μίσθωση ερπυστριοφόρου προωθητή για τα μεταλλεία της στον Άγιο Ιωάννη Βοιωτίας», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Γ160061.
Α150676- Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την προμήθεια αζώτου & οξυγόνου βιομηχανικής χρήσης σε υγρή μορφή
Έναρξη: 23-05-2016
Λήξη: 14-06-2016
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την προμήθεια αζώτου & οξυγόνου βιομηχανικής χρήσης σε υγρή μορφή για τις ανάγκες του Εργοστασίου της στη Λάρυμνα Φθιώτιδας, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους σχετική Διακήρυξη Α150676.
Α151822 - διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εργολάβου που θα εκμισθώσει φορτωτή – εκσκαφέα τύπου JCB ή ανάλογου, μετά σφύρας, στο εργοστάσιό της στη Λάρυμνα Φθιώτιδας
Έναρξη: 6-5-2016
Λήξη: 24-05-2016
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εργολάβου που θα εκμισθώσει φορτωτή – εκσκαφέα τύπου JCB ή ανάλογου, μετά σφύρας, στο εργοστάσιό της στη Λάρυμνα Φθιώτιδας, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Α151822.
Ε160016 - Μεταφορά υλικών στις εγκαταστάσεις των Μεταλλείων & του Μεταλλουργικού Εργοστασίου.
Έναρξη: 25-4-16
Λήξη: 12-5-2016
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την μεταφορά υλικών στις εγκαταστάσεις των Μεταλλείων & του Μεταλλουργικού Εργοστασίου, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους σχετική Διακήρυξη Ε160016.
Α160149 - Προμήθεια χαλυβδοφύλλων για τις ανάγκες του εργοστασίου της στη Λάρυμνα Φθιώτιδας
Έναρξη: 25-04-2015
Λήξη: 24-05-2016
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την προμήθεια χαλυβδοφύλλων για τις ανάγκες του εργοστασίου της στη Λάρυμνα Φθιώτιδας, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους σχετική Διακήρυξη Α160149.
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία