Γ160122 - Διαγωνισμός με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εργολάβων για την ασφαλτόστρωση των δρόμων εισόδου στα εργοτάξια των μεταλλείων της στον Άγιο Ιωάννη
Έναρξη: 13-9-2016
Λήξη: 27-09-2016
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εργολάβων για την ασφαλτόστρωση των δρόμων εισόδου στα εργοτάξια των μεταλλείων της στον Άγιο Ιωάννη, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Γ160122.
Γ160103 - Ανεύρεση εργολάβων για τις Εργολαβικές εργασίες στα εργοτάξια Τσούκα και Βότα των μεταλλείων της στον Άγιο Ιωάννη
Έναρξη: 13-9-2016
Λήξη: 29-9-2016
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εργολάβων για τις Εργολαβικές εργασίες στα εργοτάξια Τσούκα και Βότα των μεταλλείων της στον Άγιο Ιωάννη, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Γ160103.
Γ160111 - Μίσθωση Δ.Χ. φορτηγών αυτοκινήτων για μεταφορά μεταλλεύματος στα μεταλλεία Αγίου Ιωάννη της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ
Έναρξη: 6-9-2016
Λήξη: 20-09-2016
Μίσθωση Δ.Χ. φορτηγών αυτοκινήτων για μεταφορά μεταλλεύματος στα μεταλλεία Αγίου Ιωάννη της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ
Γ160110 - Μίσθωση τροχοφόρου φορτωτή για τη φόρτωση εξορυγμένου σιδηρονικελιούχου μεταλλεύματος στα μεταλλεία Αγίου Ιωάννη της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ
Έναρξη: 06-09-2016
Λήξη: 20-09-2016
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική ΑΕ ΛΑΡΚΟ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους σε υποβολή προτάσεων με κλειστές προσφορές, για την επιλογή Εργολάβου με την κατάλληλη οργάνωση, υποδομή και εμπειρία για να μισθώσει τροχοφόρο φορτωτή προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες λειτουργίας των εργοταξίων της στις επιφανειακές εκμεταλλεύσεις στα Μεταλλεία Αγίου Ιωάννη Θηβών.
Γ160078 - Εργολαβικές εργασίες στο εργοτάξιο Κωπαΐδα των μεταλλείων Αγίου Ιωάννη
Έναρξη: 28-7-2016
Λήξη: 24-8-2016
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει το έργο: «Εργολαβικές εργασίες στο εργοτάξιο Κωπαΐδα των μεταλλείων Αγίου Ιωάννη», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Γ160078.
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία