Β130041 - Φύλαξη και παρακολούθηση εργοταξίων και μεταφορικής ταινίας των μεταλλείων Ευβοίας
Έναρξη: 12-4-2013
Λήξη: 30-4-2013
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρεία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει το έργο: «Φύλαξη και παρακολούθηση εργοταξίων και μεταφορικής ταινίας των μεταλλείων Ευβοίας», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Β130041.
Α130333 - Επισκευές δομών ηλεκτρικών καμίνων στο εργοστάσιο της Λάρυμνας
Έναρξη: 27-3-2013
Λήξη: 16-4-2013
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρεία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει το έργο: «Επισκευές δομών ηλεκτρικών καμίνων στο εργοστάσιο της Λάρυμνας», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Α130333.
Β130036 - εκμίσθωση ερπυστριοφόρου διατρητικού φορείου για γεωτρήσεις στα μεταλλεία Ευβοίας», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Β130036.
Έναρξη: 22-3-2013
Λήξη: 12-4-2013
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρεία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την εξεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει το έργο «εκμίσθωση ερπυστριοφόρου διατρητικού φορείου για γεωτρήσεις στα μεταλλεία Ευβοίας», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Β130036.
Β130062 - ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΛΑΡΥΜΝΑΣ
Έναρξη: 20-3-13
Λήξη: 9-4-13
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρεία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει το έργο: «Θαλάσσια μεταφορά μεταλλεύματος από τα μεταλλεία Ευβοίας στο εργοστάσιο της Λάρυμνας», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Β130062.
Β130019- Εξόρυξη και απομάκρυνση στείρων του εργοταξίου Δυτικό Κοτρώνι των μεταλλείων Ευβοίας
Έναρξη: 15-3-2013
Λήξη: 2-4-2013
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρεία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει την: «Εξόρυξη και απομάκρυνση στείρων του εργοταξίου Δυτικό Κοτρώνι των μεταλλείων Ευβοίας», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Β130019.
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία