Ε120080- ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ
Έναρξη: 7-11-2012
Λήξη: 22-11-2012
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμος Εταιρεία ΛΑΡΚΟ, προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για το Έργο: «Κατασκευή κυττάρου άμεσης λειτουργίας (Α1)» του Χώρου Χερσαίας Διάθεσης της σκωρίας ηλεκτροκαμίνων του εργοστασίου της ΛΑΡΚΟ στη Λάρυμνα.
Ε120069- Αναθεώρηση ισχύοντος, εγκεκριμένου Σχεδίου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων που παράγονται από τα πλοία και καταλοίπων φορτίου, για την λιμενική εγκατάσταση του Εργοστασίου Λάρυμνας
Έναρξη: 3-10-2012
Λήξη: 16-10-2012
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Α.Ε. ΛΑΡΚΟ (Εταιρία) προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές, για την ανεύρεση αναδόχου Εταιρίας (Ανάδοχος) που θα αναλάβει το έργο «Αναθεώρηση ισχύοντος, εγκεκριμένου Σχεδίου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων που παράγονται από τα πλοία και καταλοίπων φορτίου, για την λιμενική εγκατάσταση του Εργοστασίου Λάρυμνας», σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη
Α121347 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΑ
Έναρξη: 24-9-2012
Λήξη: 23-10-2012
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την προμήθεια 70.000tn +/-10% γαιάνθρακα και δικαίωμα (option) για επιπλέον 70.000tn +/-10% για τις ανάγκες του μεταλλουργικού εργοστασίου της Λάρυμνας, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους σχετική Διακήρυξη Α121347
A121323- Προμήθεια ΚΟΚ Πετρελαίου για το Μεταλλουργικό Συγκρότημα της εταιρίας στη Λάρυμνα
Έναρξη: 11-9-2012
Λήξη: 18-9-2012
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την προμήθεια 6.000tn +/-10% κωκ πετρελαίου και μονομερές δικαίωμα (option) της ΛΑΡΚΟ για επιπλέον 6.000tn +/-10% για τις ανάγκες του μεταλλουργικού εργοστασίου της Λάρυμνας, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους σχετική Διακήρυξη Α121323.
Ε120053- υποστήριξη των Κεντρικών Πληροφοριακών Συστημάτων της εταιρίας με τη χρήση τεχνολογιών Server / Application / Desktop Virtualization
Έναρξη: 20-7-12
Λήξη: 12-10-12
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμος Εταιρία ΛΑΡΚΟ , προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την αναβάθμιση και υποστήριξη των Κεντρικών Πληροφοριακών Συστημάτων της εταιρίας με τη χρήση τεχνολογιών Server / Application / Desktop Virtualization, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Νο Ε120053
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία