Α170742 - Β170173: Προμήθεια Ελαστικών Μεταφορικών Ιμάντων για τις ανάγκες του εργοστασίου της στη Λάρυμνα Φθιώτιδας
Έναρξη: 10-10-2017
Λήξη: 13-11-2017
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την προμήθεια Ελαστικών Μεταφορικών Ιμάντων για τις ανάγκες του εργοστασίου της στη Λάρυμνα Φθιώτιδας, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους σχετική Διακήρυξη Α170742-Β170173.
A170761: Προμήθεια πυροτούβλων απομετάλλωσης ηλεκτροκαμίνων» για το εργοστάσιό της στη Λάρυμνα Φθιώτιδας
Έναρξη: 04-10-2017
Λήξη: 23-10-2017
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την: «Προμήθεια πυροτούβλων απομετάλλωσης ηλεκτροκαμίνων» για το εργοστάσιό της στη Λάρυμνα Φθιώτιδας, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Α170761.
Α171256- Προμήθεια 200.000tn +/-10% Γαιάνθρακα για τις ανάγκες του μεταλλουργικού εργοστασίου της Λάρυμνας
Έναρξη: 04-10-2017
Λήξη: 06-11-2017
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την προμήθεια 200.000tn +/-10% Γαιάνθρακα για τις ανάγκες του μεταλλουργικού εργοστασίου της Λάρυμνας, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους σχετική Διακήρυξη Α171256.
Α170769 -Τεχνο-οικονομική μελέτη σκοπιμότητας για την διερεύνηση της δυνατότητας αναβάθμισης της υπάρχουσας λιμενικής εγκατάστασης στην περιοχή φόρτωσης πλωτών φορτηγίδων (κλαπέ) DEMAG στο εργοστάσιο της στη Λάρυμνα Φθιώτιδας
Έναρξη: 26-09-2017
Λήξη: 24-10-2017

Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ καλεί εξειδικευμένα μελετητικά γραφεία να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την εκπόνηση μελέτης: «Τεχνο-οικονομική μελέτη σκοπιμότητας για την διερεύνηση της δυνατότητας αναβάθμισης της υπάρχουσας λιμενικής εγκατάστασης στην περιοχή φόρτωσης πλωτών φορτηγίδων (κλαπέ) DEMAG στο εργοστάσιο της στη Λάρυμνα Φθιώτιδας» σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Α170769.
Β170158 - Μίσθωση ενός ερπυστριοφόρου εκσκαφέα για εξόρυξη και φόρτωση μεταλλεύματος στα μεταλλεία Ευβοίας της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ
Έναρξη: 15-09-2017
Λήξη: 03-10-2017
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει το έργο: «Μίσθωση ενός ερπυστριοφόρου εκσκαφέα για εξόρυξη και φόρτωση μεταλλεύματος στα μεταλλεία της στην Εύβοια», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Β170158.
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία