Ε180004 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΡΚΟ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ GDPR
Έναρξη: 8-2-2018
Λήξη: 23-2-2018
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές (Ε180004) για την ανεύρεση συμβουλευτικής εταιρίας που θα αναλάβει:« Την συμμόρφωση της Γ.Μ.Μ. ΛΑΡΚΟ Α.Ε. σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR) ».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με το έργο από τα κεντρικά γραφεία της εταιρίας, Φραγκοκκλησιάς 27 στο Μαρούσι, ισόγειο, Δ/νση Προμηθειών και Εργολαβιών, κ. Ιουστινιανό Τόκα τηλ. 210 6170145 , κατά τις εργάσιμες ημέρες, από τις 8:00 έως τις 14:ΟΟμ.μ.
Α171645 - Καθαρισμό και αποκατάσταση του θαλασσίου πυθμένα στην περιοχή του λιμένα του εργοστασίου της Γ.Μ.Μ ΛΑΡΚΟ Α.Ε.
Έναρξη: 29-01-2018
Λήξη: 16-02-2018
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει τον «Καθαρισμό και αποκατάσταση του θαλασσίου πυθμένα στην περιοχή του λιμένα του εργοστασίου της», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Α171645.
A171560-ΕΡΓΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΩΤΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΑΡΥΜΝΑΣ ΣΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ
Έναρξη: 25-01-2018
Λήξη: 05-02-2018

« ΕΡΓΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΩΤΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΑΡΥΜΝΑΣ ΣΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ », σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Α171560.
A171576- ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
Έναρξη: 19-01-2018
Λήξη: 02-02-2018
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ - Γ/Φ
Β170198- Aνεφοδιασμός μηχανημάτων Έργου των Μεταλλείων Ευβοίας της Γ.Μ.Μ.ΑΕ ΛΑΡΚΟ με χρήση ΔΧ βυτιοφόρου φορτηγού μεταφοράς πετρελαίου κίνησης
Έναρξη: 26-01-2018
Λήξη: 09-03-2018
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ ανακοινώνει την παράταση του διαγωνισμού για την ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει τον:
« ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΗΣ Γ.Μ.Μ.ΑΕ ΛΑΡΚΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΧ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ », σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Β170198.
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία