Α131619 - μίσθωση φορτωτή τύπου 980 που θα αναλάβει την τροφοδότηση με ανακυκλούμενα υλικά, στο τμήμα των PELLETS του εργοστασίου στη Λάρυμνα Φθιώτιδας (ΣΕΛ)
Έναρξη: 3-12-2013
Λήξη: 16-12-2013
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική ΑΕ ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για τη μίσθωση φορτωτή τύπου 980 που θα αναλάβει την τροφοδότηση με ανακυκλούμενα υλικά, στο τμήμα των PELLETS του εργοστασίου στη Λάρυμνα Φθιώτιδας (ΣΕΛ)
E130045- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΑΡΚΟ
Έναρξη: 2-10-2013
Λήξη: 15-10-2013
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Α.Ε. ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση Συνεργείου («Εργολάβος») που θα αναλάβει τον καθαρισμό του κτιρίου των κεντρικών γραφείων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ («Εταιρεία»), στην οδό Κηφισίας 81-83 στο Μαρούσι.
Α130605 - προμήθεια χαλυβδοφύλλων θερμής και ψυχρής έλασης για το Εργοστάσιο της στη Λάρυμνα Φθιώτιδας
Έναρξη: 26-8-2013
Λήξη: 17-9-2013
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την προμήθεια χαλυβδοφύλλων θερμής και ψυχρής έλασης για το Εργοστάσιο της στη Λάρυμνα Φθιώτιδας, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους διακήρυξη Νο Α130605.
Α130943 - Εργολαβία φορτωτή CAT966C ή ισοδύναμου τύπου στο εργοστάσιο της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ
Έναρξη: 25-7-2013
Λήξη: 27-8-2013
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρεία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση αναδόχου που θα αναλάβει την «Εργολαβία φορτωτή CAT966C ή ισοδύναμου τύπου στο εργοστάσιο της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Α130943.
Α130863 - Εργασίες καθαρισμού χώρων και εγκαταστάσεων του εργοστασίου της Λάρυμνας
Έναρξη: 28-6-2013
Λήξη: 23-7-2013
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρεία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει τις «Εργασίες καθαρισμού χώρων και εγκαταστάσεων του εργοστασίου της Λάρυμνας», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Α130863.
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία