Α111612- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑΛΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΘΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ Η/Κ ΤΟΥ ΣΕΛ
Έναρξη: 17-1-2012
Λήξη: 8-2-2012
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Α.Ε. ΛΑΡΚΟ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους σε υποβολή προτάσεων με κλειστές προσφορές, για την επιλογή Εργολάβου που θα αναλάβει την αποκατάσταση του θαλάσσιου πυθμένα στην περιοχή καθίζησης σκουριάς Η/Κ, του Μεταλλουργικού εργοστασίου της στη Λάρυμνα, σύμφωνα με τη Διακήρυξη Νο Α111612.
Α111488 - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΑΜΙΝΩΝ
Έναρξη: 12-12-2011
Λήξη: 10-1-2012
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους σε υποβολή προτάσεων με κλειστές προσφορές για την επιλογή Εργολάβου που θα αναλάβει το έργο της θερμοδομικής επισκευής τμημάτων των περιστροφικών καμίνων Νο I (Ø5,2m), Νο II (Ø4,2m), Νο III (Ø4,2m), Νο IV (Ø6,1m), του εργοστασίου της, στη Λάρυμνα Φθιώτιδας, σύμφωνα με τη Διακήρυξη Νο Α111488.
Α111621 - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΓΝΗΤΟΤΑΙΝΙΑΣ & ΤΡΙΒΕΙΟΥ ΣΚΟΥΡΙΑΣ Μ/Τ
Έναρξη: 28-11-11
Λήξη: 16-12-11
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους σε υποβολή προτάσεων με κλειστές προσφορές για την επιλογή Εργολάβου που θα αναλάβει την λειτουργία της μαγνητοταινίας
και του τριβείου σκουριάς Μεταλλακτών (Μ/Τ) στο εργοστάσιο της στη Λάρυμνα Φθιώτιδας, σύμφωνα με τη διακήρυξη Νο Α111621.
ΑΙΤΗΣΗ Α111768 - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΕΛ
Έναρξη: 23-11-2011
Λήξη: 8-12-2011
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους με κλειστές προσφορές για την επιλογή Εργολάβου που θα αναλάβει με δικό του προσωπικό, τον καθαρισμό γραφείων και χώρων του οικισμού στο εργοστάσιο της στη Λάρυμνα Φθιώτιδας, σύμφωνα με τη διακήρυξη Νο Α111768.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Β110087 & Γ110073
Έναρξη: 8-11-11
Λήξη: 30-11-11
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους σε υποβολή προτάσεων με κλειστές προσφορές για την επιλογή αναδόχου εταιρίας (Προμηθευτής) που θα αναλάβει την Προμήθεια και Μεταφορά των εκρηκτικών υλών σε όλα τα εν λειτουργία εργοτάξια υπαίθριων εκμεταλλεύσεων που βρίσκονται στο Ν. Ευβοίας και Άγιο Ιωάννη Ν. Βοιωτίας, σύμφωνα με τη Διακήρυξη Νο Β110087 & Γ110073
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία