Α150108 - Καθαρισμό στεγών κτιρίων στο εργοστάσιό της ΛΑΡΚΟ
Έναρξη: 25-6-2015
Λήξη: 16-7-2015
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση αναδόχου που θα αναλάβει τον: «Καθαρισμό στεγών κτιρίων στο εργοστάσιό της», στη Λάρυμνα Φθιώτιδας, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Α150108.
Ε150045 - Eπέκταση του φυσικού δικτύου επικοινωνιών
Έναρξη: 25-6-2015
Λήξη: 28-7-2015
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την επέκταση του φυσικού δικτύου επικοινωνιών, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους σχετική Διακήρυξη Ε150045.
Β150218 - Προμήθεια δύο καινούργιων χωματουργικών φορτηγών (DUMPER) 90-100tn
Έναρξη: 22-6-2015
Λήξη: 14-7-2015
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την προμήθεια δύο (2) καινούργιων χωματουργικών φορτηγών (DUMPER) 90-100tn, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους σχετική Διακήρυξη Β150218.
ΔΠΕ15.001 - ΠΩΛΗΣΗ SCRAPS ΣΙΔΗΡΟΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΧΑΛΚΟΥ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΚΑΛΩΔΙΩΝ
Έναρξη: 10-6-2015
Λήξη: 06-08-2015
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την πώληση SCRAP ΣΙΔΗΡΟΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΧΑΛΚΟΥ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΚΑΛΩΔΙΩΝ, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους σχετική Διακήρυξη ΔΠΕ15.001.
Ε150043 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για:" Design, engineering and construction of a pelletizing unit for treating 600-800 metric tones per day of fine grained partially pre-reduced nickeliferous lateritic ore"
Έναρξη: 08-06-2015
Λήξη: 10-07-2015
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων αναδόχων με σκοπό την προεπιλογή τους για το έργο «Design, engineering and construction of a pelletizing unit for treating 600-800 metric tones per day of fine grained partially pre-reduced nickeliferous lateritic ore», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Ε150043.
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία