Ε150034 - ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ
Έναρξη: 17-4-2015
Λήξη: 7-5-2015
Σας γνωρίζουμε ότι η ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε. πραγματοποιεί διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την επιλογή εταιρίας που θα αναλάβει τη συλλογή και αποκομιδή χρησιμοποιημένων συσσωρευτών μολύβδου από τις εγκαταστάσεις της, σύμφωνα με τη συνημμένη περιγραφή.
E150020- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΒΑΠΟΡΕ
Έναρξη: 16-4-2015
Λήξη: 05-05-2015
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την προμήθεια Γάλακτος Εβαπορέ, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους σχετική Διακήρυξη Ε150020.
Α142202 - Φύλαξη λιμενικής εγκατάστασης του εργοστασίου της Λάρυμνας
Έναρξη: 06-04-2015
Λήξη: 06-05-2014
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρεία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει το έργο: «Φύλαξη λιμενικής εγκατάστασης του εργοστασίου της Λάρυμνας», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη A142202.
Β150042 - Θαλάσσια μεταφορά μεταλλεύματος από τα μεταλλεία Ευβοίας στο εργοστάσιο της Λάρυμνας
Έναρξη: 31-3-15
Λήξη: 6-5-15
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρεία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει το έργο: «Θαλάσσια μεταφορά μεταλλεύματος από τα μεταλλεία Ευβοίας στο εργοστάσιο της Λάρυμνας», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Β150042.
Α150187- Πυρότουβλα Μεταλλακτών
Έναρξη: 04-03-2015
Λήξη: 26-03-2015
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την προμήθεια «Πυρότουβλα Μεταλλακτών», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Α150187.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τη σχετική Διακήρυξη από τα κεντρικά γραφεία της εταιρίας, Λεωφ. Κηφισίας 81-83 στο Μαρούσι, 1ος όροφος, Δ/νση Προμηθειών, κα Α. Καλαθά τηλ. 210 6170182 ή κος Α. Πατουσιάς τηλ. 210 6170244, κατά τις εργάσιμες ημέρες, από τις 8:00 έως τις 14:00.
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία