Α180791 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ
Έναρξη: 24-09-2018
Λήξη: 28-02-2019
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με
κλειστές προσφορές για την προμήθεια γερανογέφυρας 30/8tn για τo μεταλλουργικό εργοστάσιο της Λάρυμνας, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους
υποψηφίους σχετική Διακήρυξη Α180791.
A181865: Αποκατάσταση στεγών (επικαλύψεις και πλαγιοκαλύψεις) σε κτίρια του εργοστασίου της Γ.Μ.Μ. ΑΕ ΛΑΡΚΟ στην Λάρυμνα Φθιώτιδας
Έναρξη: 11-01-2019
Λήξη: 4-02-2019
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική
Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την
ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει την :
« Αποκατάσταση στεγών (επικαλύψεις και πλαγιοκαλύψεις) σε κτίρια του εργοστασίου
της Γ.Μ.Μ. ΑΕ ΛΑΡΚΟ στην Λάρυμνα Φθιώτιδας », σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους
υποψηφίους Διακήρυξη Α181865.<o:p></o:p></span></p>
Α181848: Προμήθεια Κοκ Πετρελαίου
Έναρξη: 21-12-2018
Λήξη: 04-01-2019
Dear Sirs,<o:p></o:p></span></p>
We kindly invite you to participate in our tender No.
A181848, for the supply of petroleum coke for use in our metallurgical plant
located at Larymna, Greece
Α181577:ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΟΚΚΟΠΟΙΗΣΗΣ Νο 5 (ΒΟΥΝΟ)
Έναρξη: 24-10-2018
Λήξη: 01-02-2019
<p>ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΟΚΚΟΠΟΙΗΣΗΣ Νο 5 (ΒΟΥΝΟ) ΒΑΣΕΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΠΟΥ
ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σ3 ΛΑΡΚΟ
A181573: Επισκεύη Ηλεκτροκαμίνου V
Έναρξη: 23-11-2018
Λήξη: 31-12-2018
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ
προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την
"Επισκευή του Ηλεκτροκάμινου V" του εργοστασίου της στη Λάρυμνα Φθιώτιδας,
σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Α181573
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία