Α181495: Προμήθεια Ασβέστη Άνυδρου ( σε μορφή χύδην )
Έναρξη: 29-11-2018
Λήξη: 14-01-2019
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική
Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την
ανεύρεση εργολάβουπου θα αναλάβει την:
«Προμήθεια Ασβέστη Άνυδρου ( σε μορφή χύδην ) για τις ανάγκες του Εργοστασίου
της Γ.Μ.Μ ΑΕ ΛΑΡΚΟ στη Λάρυμνα Φθιώτιδας », σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους
υποψηφίους Διακήρυξη Α181495.
Β180128: Συντήρηση γέφυρας εγκαταστάσεων Πολιτικών για τις ανάγκες του Μεταλλείου Ευβοίας της Γ.Μ.Μ ΑΕ ΛΑΡΚΟ
Έναρξη: 29-11-2018
Λήξη: 14-01-2019
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική
Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την
ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει το έργο: « Συντήρηση γέφυρας εγκαταστάσεων Πολιτικών για τις ανάγκες του Μεταλλείου
Ευβοίας της Γ.Μ.Μ ΑΕ ΛΑΡΚΟ
Γ180144: ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 27.00 R 49,
Έναρξη: 3-12-2018
Λήξη: 17-12-2018
<p>H ΓΜΜ ΑΕ ΛΑΡΚΟ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ
ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 27.00 R 49,
TUBELESS E4
Α181566:ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΣΤΟ ΒΑΡΕΛΟΕΙΔΕΣ
Έναρξη: 3-12-2018
Λήξη: 12-12-2018
Η Γ.Μ.Μ ΛΑΡΚΟ ΑΕ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΝΟΣ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΣΤΟ ΒΑΡΕΛΟΕΙΔΕΣ
Type BS2B 242989 SKF
Material Νo 70069786
Α181054: ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΙ ΙΜΑΝΤΕΣ
Έναρξη: 21-11-2018
Λήξη: 12-12-2018
<p>Η ΓΜΜ ΑΕ ΛΑΡΚΟ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία