Α190533: Μίσθωση δύο ερπυστριοφόρων τσαπών CAT 320 για την εκφόρτωση 25.000ΤΝ μεταλλεύματος Γουατεμάλας στο εργοστάσιο της Γ.Μ.Μ ΑΕ ΛΑΡΚΟ στην Λάρυμνα Φθιώτιδας
Έναρξη: 10-07-2019
Λήξη: 19-07-2019
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική
Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την
ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει την: «
Μίσθωση δύο ερπυστριοφόρων τσαπών CAT 320 για την εκφόρτωση 25.000ΤΝ μεταλλεύματος Γουατεμάλας στο εργοστάσιο της
Γ.Μ.Μ ΑΕ ΛΑΡΚΟ στην Λάρυμνα Φθιώτιδας», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους
υποψηφίους Διακήρυξη Α190533
A190510: Μίσθωση σπαστηροτριβείου για την θραύση μεταλλεύματος στο Μεταλλουργικό Εργοστάσιο της Γ.Μ.Μ ΑΕ ΛΑΡΚΟ στην Λάρυμνα Φθιώτιδας
Έναρξη: 09-07-2019
Λήξη: 22-07-2019
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική
Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την
ανεύρεση Εργολάβου που θα αναλάβει την :
«Μίσθωση σπαστηροτριβείου για την θραύση μεταλλεύματος στο Μεταλλουργικό
Εργοστάσιο της Γ.Μ.Μ ΑΕ ΛΑΡΚΟ στην
Λάρυμνα Φθιώτιδας», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Α190510
Β190077:Εξόρυξη και απομάκρυνση στείρων στον μεταλλευτικό χώρο Σουρτζίου των Μεταλλείων Ευβοίας
Έναρξη: 02-07-2019
Λήξη: 26-07-2019
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική
Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την
ανεύρεση Εργολάβου που θα αναλάβει την :
Εξόρυξη και απομάκρυνση στείρων στον μεταλλευτικό χώρο Σουρτζίου
των Μεταλλείων Ευβοίας της Γ.Μ.Μ ΑΕ ΛΑΡΚΟ »,
σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Β190077
B190073: Εξόρυξη και απομάκρυνση στείρων στον μεταλλευτικό χώρο Κατσίκιζας των Μεταλλείων Ευβοίας της Γ.Μ.Μ ΑΕ ΛΑΡΚΟ
Έναρξη: 25-06-2019
Λήξη: 19-07-2019
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική
Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την
ανεύρεση Εργολάβου που θα αναλάβει την:
« Εξόρυξη και απομάκρυνση στείρων στον μεταλλευτικό χώρο Κατσίκιζας των Μεταλλείων Ευβοίας της Γ.Μ.Μ ΑΕ ΛΑΡΚΟ
», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Β190073.<o:p></o:p></span></p>
Γ190040: Εργολαβικές εργασίες στο εργοτάξιο Τσούκα των Μεταλλείων Αγίου Ιωάννη
Έναρξη: 20-06-2019
Λήξη: 12-07-2019
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική
Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την
ανεύρεση Εργολάβου που θα αναλάβει τις:
« Εργολαβικές εργασίες στο εργοτάξιο Τσούκα των Μεταλλείων Αγίου Ιωάννη της Γ.Μ.Μ ΑΕ ΛΑΡΚΟ »
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία