Α181577:ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΟΚΚΟΠΟΙΗΣΗΣ Νο 5 (ΒΟΥΝΟ)
Έναρξη: 24-10-2018
Λήξη: 01-02-2019
<p>ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΟΚΚΟΠΟΙΗΣΗΣ Νο 5 (ΒΟΥΝΟ) ΒΑΣΕΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΠΟΥ
ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σ3 ΛΑΡΚΟ
A181573: Επισκεύη Ηλεκτροκαμίνου V
Έναρξη: 23-11-2018
Λήξη: 31-12-2018
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ
προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την
"Επισκευή του Ηλεκτροκάμινου V" του εργοστασίου της στη Λάρυμνα Φθιώτιδας,
σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Α181573
Α181495: Προμήθεια Ασβέστη Άνυδρου ( σε μορφή χύδην )
Έναρξη: 29-11-2018
Λήξη: 14-01-2019
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική
Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την
ανεύρεση εργολάβουπου θα αναλάβει την:
«Προμήθεια Ασβέστη Άνυδρου ( σε μορφή χύδην ) για τις ανάγκες του Εργοστασίου
της Γ.Μ.Μ ΑΕ ΛΑΡΚΟ στη Λάρυμνα Φθιώτιδας », σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους
υποψηφίους Διακήρυξη Α181495.
Β180128: Συντήρηση γέφυρας εγκαταστάσεων Πολιτικών για τις ανάγκες του Μεταλλείου Ευβοίας της Γ.Μ.Μ ΑΕ ΛΑΡΚΟ
Έναρξη: 29-11-2018
Λήξη: 14-01-2019
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική
Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την
ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει το έργο: « Συντήρηση γέφυρας εγκαταστάσεων Πολιτικών για τις ανάγκες του Μεταλλείου
Ευβοίας της Γ.Μ.Μ ΑΕ ΛΑΡΚΟ
Γ180144: ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 27.00 R 49,
Έναρξη: 3-12-2018
Λήξη: 17-12-2018
<p>H ΓΜΜ ΑΕ ΛΑΡΚΟ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ
ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 27.00 R 49,
TUBELESS E4
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία