Κ9-17: Εξόρυξη μεταλλεύματος και ενδιάμεσων στείρων με εκσκαφείς στα Μεταλλεία Καστοριάς της Γ.Μ.Μ ΑΕ ΛΑΡΚΟ
Έναρξη: 4-11-2019
Λήξη: 22-11-2019
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική
Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την
ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει την:
«Εξόρυξη μεταλλεύματος και ενδιάμεσων στείρων με εκσκαφείς στα Μεταλλεία Καστοριάς της Γ.Μ.Μ ΑΕ ΛΑΡΚΟ », σύμφωνα με τη διαθέσιμη για
τους υποψηφίους Διακήρυξη Κ9-17.
Β170219: Θαλάσσια μεταφορά μεταλλεύματος από τα Μεταλλεία Ευβοίας στο εργοστάσιο της Γ.Μ.Μ ΑΕ ΛΑΡΚΟ
Έναρξη: 31-10-2019
Λήξη: 30-11-2019
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική
Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την
ανεύρεση ειδικευμένης ναυτιλιακής Εταιρείας που θα αναλάβει την : « Θαλάσσια
μεταφορά μεταλλεύματος από τα Μεταλλεία Ευβοίας στο εργοστάσιο της Γ.Μ.Μ ΑΕ ΛΑΡΚΟ »
Α190708: ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΛΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ Η/Κ V
Έναρξη: 30-10-2019
Λήξη: 05-11-2019
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΛΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ Η/Κ V
ΥΛΙΚΟ: ΧΑΛΥΒΑ GS 52
A190704: ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΠΛΑΚΩΝ
Έναρξη: 30-10-2019
Λήξη: 05-11-2019
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την κατασκεύη δακτυλιων σύσφιξης πλακών επαφής Η/Κ 2.
Υλικό: ΧΑΛΥΒΑΣ GS 52
Α171185: Φόρτωση, μεταφορά και τροφοδοσία μεταλλευμάτων και λοιπών υλικών στο εργοστάσιο της Γ.Μ.Μ ΑΕ ΛΑΡΚΟ στην Λάρυμνα Φθιώτιδας
Έναρξη: 24-10-2019
Λήξη: 08-11-2019
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική
Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την
ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει την: «
Φόρτωση, μεταφορά και τροφοδοσία μεταλλευμάτων και λοιπών υλικών
στο εργοστάσιο της Γ.Μ.Μ ΑΕ ΛΑΡΚΟ στην
Λάρυμνα Φθιώτιδας», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη
Α171185.
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία