Γ170177- Μίσθωση δύο τροχοφόρων φορτωτών για τη φόρτωση σιδηρονικελιούχου μεταλλεύματος στα μεταλλεία Αγίου Ιωάννη της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ
Έναρξη: 8-12-2017
Λήξη: 20-12-2017
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει το έργο: « Μίσθωση δύο τροχοφόρων φορτωτών για τη φόρτωση σιδηρονικελιούχου μεταλλεύματος στα Μεταλλεία Αγίου Ιωάννη της Γ.Μ.Μ.ΑΕ ΛΑΡΚΟ >> σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Γ170166.
Ε170041- Φρούρηση και ασφάλεια των εγκαταστάσεων των κεντρικών γραφείων της
Έναρξη: 06-12-2017
Λήξη: 20-12-2017

Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για τη: «Φρούρηση και ασφάλεια των εγκαταστάσεων των κεντρικών γραφείων της», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Ε170041.
A171487 - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΜΙΝΙΟΥ ΙΙ
Έναρξη: 06-12-2017
Λήξη: 27-12-2017
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την Επισκευή της Ηλεκτροκαμίνου ΙΙ του εργοστασίου της στη Λάρυμνα Φθιώτιδας, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους σχετική Διακήρυξη Α171487.
Α170392 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΟΚΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
Έναρξη: 1-12-2017
Λήξη: 29-12-2017
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΟΚΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΟΥΝΟΥ ΒΑΣΕΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Μ1455000 ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
Β170202 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΣΤΕΙΡΩΝ ΣΕ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΗΣ Γ.Μ.Μ.Α.Ε ΛΑΡΚΟ
Έναρξη: 20-11-2017
Λήξη: 4-12-2017
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει την:
« ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΣΤΕΙΡΩΝ ΣΕ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΗΣ Γ.Μ.Μ.Α.Ε ΛΑΡΚΟ », σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Β170202.
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία