ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΣΕ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε
Έναρξη: 2-07-2012
Λήξη: 10-08-2012
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΣΕ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε
“Εγκατάσταση μονάδας για την απομάκρυνση αιωρούμενων σωματιδίων από το ρεύμα του θαλασσινού νερού που χρησιμοποιείται για ψύξη και κοκκοποίηση της σκωρίας των ηλεκτροκαμίνων”
A120639 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ ΘΕΡΜΗΣ & ΨΥΧΡΗΣ ΕΛΑΣΗΣ
Έναρξη: 21-6-2012
Λήξη: 27-7-2012
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την προμήθεια χαλυβδοφύλλων θερμής και ψυχρής έλασης για το Εργοστάσιο της στη Λάρυμνα Φθιώτιδας, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους διακήρυξη Νο Α120639.
Α111389 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ
Έναρξη: 26-4-2012
Λήξη: 31-4-2012
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την επιλογή αναδόχου εταιρίας που θα αναλάβει τις εργασίες ‘’Αντικατάσταση και εκσυγχρονισμός ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και χειρισμών εγκατάστασης Pellets (συσφαιρωμάτων)‘’ του Μεταλλουργικού Εργοστασίου Λάρυμνας, σύμφωνα με τη Διακήρυξη Νο Α11 1389
Β02770 - ΦΥΛΑΞΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΙΣΩΜΑΤΟΣ (ΤΡΙΑΔΑΣ)
Έναρξη: 26-1-2012
Λήξη: 8-2-2012
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει το έργο : « Φύλαξη και Παρακολούθηση του Εργοταξίου Ισώματος (Τριάδας) » των Μεταλλείων Ευβοίας, σύμφωνα με τη Διακήρυξη Νο Β02770
Ε12.003- Κατασκευή χώρου Χερσαίας Διάθεσης της Σκωρίας Ηλεκτροκαμίνων που παράγεται από το μεταλλουργικό συγκρότημα της «ΓΜΜΑΕ ΛΑΡΚΟ» στη θέση «Λιάβδα» Ν. Φθιώτιδας.
Έναρξη: 25-1-2012
Λήξη: 6-3-2012
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία (ΓΜΜΑΕ) ΛΑΡΚΟ

Προκηρύσσει τη διενέργεια διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές, για την κατασκευή του έργου «ΧΩΡΟΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΚΩΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΜΙΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΛΑΡΚΟ ΣΤΗ ΛΑΡΥΜΝΑ» σύμφωνα με τη Διακήρυξη Νο Ε 12.003.
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία