Α121461 - Καθαρισμός αμπαριών πλοίων εκφόρτωσης στερεών καυσίμων και μεταλλευμάτων στο εργοστάσιο της ΛΑΡΚΟ
Έναρξη: 2-11-2012
Λήξη: 20-11-2012
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει το έργο: «Καθαρισμός αμπαριών πλοίων εκφόρτωσης στερεών καυσίμων και μεταλλευμάτων στο εργοστάσιο της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» στη Λάρυμνα Φθιώτιδας, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Α121461.
A121424 - Καθαρισμός στεγών κτιρίων στο εργοστάσιο της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ
Έναρξη: 29-10-2012
Λήξη: 14-11-2012
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει το έργο: «Καθαρισμός στεγών κτιρίων στο εργοστάσιο της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» στη Λάρυμνα Φθιώτιδας, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη A121424.
Ε120080- ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ
Έναρξη: 7-11-2012
Λήξη: 22-11-2012
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμος Εταιρεία ΛΑΡΚΟ, προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για το Έργο: «Κατασκευή κυττάρου άμεσης λειτουργίας (Α1)» του Χώρου Χερσαίας Διάθεσης της σκωρίας ηλεκτροκαμίνων του εργοστασίου της ΛΑΡΚΟ στη Λάρυμνα.
Ε120069- Αναθεώρηση ισχύοντος, εγκεκριμένου Σχεδίου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων που παράγονται από τα πλοία και καταλοίπων φορτίου, για την λιμενική εγκατάσταση του Εργοστασίου Λάρυμνας
Έναρξη: 3-10-2012
Λήξη: 16-10-2012
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Α.Ε. ΛΑΡΚΟ (Εταιρία) προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές, για την ανεύρεση αναδόχου Εταιρίας (Ανάδοχος) που θα αναλάβει το έργο «Αναθεώρηση ισχύοντος, εγκεκριμένου Σχεδίου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων που παράγονται από τα πλοία και καταλοίπων φορτίου, για την λιμενική εγκατάσταση του Εργοστασίου Λάρυμνας», σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη
Α121347 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΑ
Έναρξη: 24-9-2012
Λήξη: 23-10-2012
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την προμήθεια 70.000tn +/-10% γαιάνθρακα και δικαίωμα (option) για επιπλέον 70.000tn +/-10% για τις ανάγκες του μεταλλουργικού εργοστασίου της Λάρυμνας, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους σχετική Διακήρυξη Α121347
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία