Α130605 - προμήθεια χαλυβδοφύλλων θερμής και ψυχρής έλασης για το Εργοστάσιο της στη Λάρυμνα Φθιώτιδας
Έναρξη: 26-8-2013
Λήξη: 17-9-2013
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την προμήθεια χαλυβδοφύλλων θερμής και ψυχρής έλασης για το Εργοστάσιο της στη Λάρυμνα Φθιώτιδας, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους διακήρυξη Νο Α130605.
Α130943 - Εργολαβία φορτωτή CAT966C ή ισοδύναμου τύπου στο εργοστάσιο της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ
Έναρξη: 25-7-2013
Λήξη: 27-8-2013
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρεία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση αναδόχου που θα αναλάβει την «Εργολαβία φορτωτή CAT966C ή ισοδύναμου τύπου στο εργοστάσιο της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Α130943.
Α130863 - Εργασίες καθαρισμού χώρων και εγκαταστάσεων του εργοστασίου της Λάρυμνας
Έναρξη: 28-6-2013
Λήξη: 23-7-2013
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρεία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει τις «Εργασίες καθαρισμού χώρων και εγκαταστάσεων του εργοστασίου της Λάρυμνας», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Α130863.
Γ130074 - Προμήθεια φορτωτή και χωματουργικών μηχανημάτων για τα μεταλλεία του Αγίου Ιωάννη
Έναρξη: 6-6-2013
Λήξη: 20-6-2013
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρεία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την: «Προμήθεια φορτωτή και χωματουργικών μηχανημάτων για τα μεταλλεία του Αγίου Ιωάννη, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Γ130074.
Α130712 - προμήθεια 70.000tn +/-10% γαιάνθρακα και δικαίωμα (option) για επιπλέον 70.000tn +/-10% για τις ανάγκες του μεταλλουργικού εργοστασίου της Λάρυμνας
Έναρξη: 28-5-2013
Λήξη: 11-6-2013
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την προμήθεια 70.000tn +/-10% γαιάνθρακα και δικαίωμα (option) για επιπλέον 70.000tn +/-10% για τις ανάγκες του μεταλλουργικού εργοστασίου της Λάρυμνας, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους σχετική Διακήρυξη Α130712.
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία