Α171247: Προμήθεια πυροτούβλων κάδων χαλυβουργίας
Έναρξη: 10-07-2018
Λήξη: 27-07-2018
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική
Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την:
«Προμήθεια πυροτούβλων κάδων χαλυβουργίας» για το εργοστάσιό της στη Λάρυμνα
Φθιώτιδας, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Α171247
Α180355:Προμήθεια πυροτούβλων τοιχωμάτων ηλεκτροκαμίνων
Έναρξη: 10-07-2018
Λήξη: 27-07-2018
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική
Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την:
«Προμήθεια πυροτούβλων τοιχωμάτων ηλεκτροκαμίνων» για το εργοστάσιό της στη
Λάρυμνα Φθιώτιδας, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Α180355.<o:p>
Ε180027: Ετήσια συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού Κεντρικοποιημένης Υποδομής
Έναρξη: 09-07-2018
Λήξη: 17-07-2018
Η Γ.Μ.Μ. ΛΑΡΚΟ Α.Ε. προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την: Ετήσια συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού Κεντρικοποιημένης Υποδομής
Α171759-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΤΕΡΙΤΗ
Έναρξη: 06-06-2018
Λήξη: 11-07-2018
Η Γ.Μ.Μ. ΛΑΡΚΟ Α.Ε ΠΡΟΚΥΡΗΣΣΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 240.000TN ΛΑΤΕΡΙΤΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗ ΛΑΡΥΜΝΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
Α180815:ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ & ΥΔΑΤΟΣΥΛΛΕΚΤΗ Η/Κ 1-4
Έναρξη: 06-07-2018
Λήξη: 20-07-2018
<p>Η ΓΜΜ ΑΕ ΛΑΡΚΟ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ :
<br>
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ & ΥΔΑΤΟΣΥΛΛΕΚΤΗ Η/Κ 1-4 ΒΑΣΕΙ ΣΧΕΔΙΟΥ Μ1345500
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία