Α180526: Επισκευή του Ηλεκτροκάμινου ΙΙI
Έναρξη: 12-06-2018
Λήξη: 29-06-2018
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την Επισκευή του Ηλεκτροκάμινου
ΙΙI» του εργοστασίου της στη Λάρυμνα Φθιώτιδας,σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Α180526.
Α180579: ΠΛΑΚΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
Έναρξη: 07-06-2018
Λήξη: 29-06-2018
Η Γ.Μ.Μ. ΛΑΡΚΟ Α.Ε ΠΡΟΚΥΡΗΣΣΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:</p>
10 ΠΛΑΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ Η/Δ Η/Κ ΙΙ</p>
10 ΠΛΑΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ Η/Δ Η/Κ IV
Β180074:ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΣΤΕΙΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΗΣ Γ.Μ.Μ ΑΕ ΛΑΡΚΟ
Έναρξη: 07-06-2018
Λήξη: 25-06-2018
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει το έργο:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ
ΣΤΕΙΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΗΣ Γ.Μ.Μ ΑΕ ΛΑΡΚΟ »
Ε180020:Εργασίες επίβλεψης φορτεκφορτώσεων και χημικών αναλύσεων δειγμάτων σιδηρονικελίου και πρώτων υλών
Έναρξη: 14-05-2018
Λήξη: 08-06-2018
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για τις: «Εργασίες επίβλεψης φορτεκφορτώσεων και χημικών αναλύσεων δειγμάτων σιδηρονικελίου και πρώτων υλών», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Ε180020.
Β180072: ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ KOMATSU HD 785-5
Έναρξη: 09-05-2018
Λήξη: 16-05-2018
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την: «Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών για κινητήρα KOMATSU HD 785-5" συμφώνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Αίτηση προμήθειας Β180072
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία