Α180245: Τοποθέτηση μεταλλικών κυλίνδρων (virolles) στις ηλεκτροκαμίνους στο εργοστάσιο της Λάρυμνας
Έναρξη: 02-03-2018
Λήξη: 26-03-2018

Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει το έργο: «Τοποθέτηση μεταλλικών κυλίνδρων (virolles) στις ηλεκτροκαμίνους στο εργοστάσιο της Λάρυμνας», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Α180245.
Α161561 - ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΗ - KATAΣKEYH - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΚΟΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΑΜΙΝΟΥ Νο4
Έναρξη: 28-02-2018
Λήξη: 20-04-2018
ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΗ - KATAΣKEYH - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΚΟΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΑΜΙΝΟΥ Νο4, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 40-50tn/h
Α180233 - Κατασκεύη και προμήθεια των εξαρτημάτων άνω-κάτω κελύφους Η/Κ I-IV
Έναρξη: 27-02-2018
Λήξη: 06-03-2018

Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την "Κατασκεύη και προμήθεια των εξαρτημάτων άνω-κάτω κελύφους Η/Κ I-IV», σύμφωνα με τα διαθέσιμα για τους υποψηφίους σχέδια.
Β180017 - Εξόρυξη και απομάκρυνση στείρων στον δημόσιο μεταλλευτικό χώρο Βρυσάκια των μεταλλείων της στην Εύβοια
Έναρξη: 23-02-2018
Λήξη: 12-03-2018
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την: «Εξόρυξη και απομάκρυνση στείρων στον δημόσιο μεταλλευτικό χώρο Βρυσάκια των μεταλλείων της στην Εύβοια, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Β180017.
B170238 - Μίσθωση δύο Grader για εργασίες οδοποιίας, εκχιονισμού, κλπ στα μεταλλεία Ευβοίας της Γ.Μ.Μ ΑΕ ΛΑΡΚΟ
Έναρξη: 16-02-2018
Λήξη: 05-03-2018
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει το έργο: « Μίσθωση δύο Grader για εργασίες οδοποιίας, εκχιονισμού, κλπ στα μεταλλεία Ευβοίας της Γ.Μ.Μ ΑΕ ΛΑΡΚΟ », σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Β170238.
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία