Α180890 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ,ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΔΡΑΣΕΩΣ ΤΡΟΧΙΩΝ ΓΕΡΑΝΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ PORTAL-KW
Έναρξη: 04-07-2018
Λήξη: 27-07-2018
H ΓΜΜ ΑΕ ΛΑΡΚΟ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ :

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ,ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΔΡΑΣΕΩΣ ΤΡΟΧΙΩΝ ΓΕΡΑΝΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ
PORTAL-KW.
Α180904: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΜΙΝΟΥ IV
Έναρξη: 04-07-2018
Λήξη: 27-07-2018

Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ
προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την Επισκευή του Ηλεκτροκάμινου
ΙV, του εργοστασίου της στη Λάρυμνα Φθιώτιδας,σύμφωνα με τη διαθέσιμη
για τους υποψηφίους Διακήρυξη Α180904.<p>
A180573: ΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΩ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΨΥΚΤΗΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ Η/Κ Ι, ΙΙ, ΙV & V
Έναρξη: 03-07-2018
Λήξη: 19-07-2018
<p>Η ΛΑΡΚΟ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ :<br>ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΤΩ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΨΥΚΤΗΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ Η/Κ Ι, ΙΙ, ΙV & V ΒΑΣΕΙ ΣΧΕΔΙΟΥ Μ1304106.<br>
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α180814: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΑΦΗΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ
Έναρξη: 02-07-2018
Λήξη: 17-07-2018
H ΛΑΡΚΟ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ :<br>
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΑΦΗΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ ΒΑΣΕΙ ΣΧΕΔΙΟΥ Μ1315304<br>
Α180571: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΣΚΙΝΟΥ
Έναρξη: 20-06-2018
Λήξη: 20-07-2018
Καινούριο κόσκινο pellets, οριζόντιο, διαστάσεων 6,00 Χ 1,80m, ελάχιστης δυναμικότητας 150tn/h τροφοδοσία, 500tn/h
μέγιστης δυναμικότητας, 2 πατωμάτων
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία