Κοινό Όραμα

Στο παρελθόν, η ΛΑΡΚΟ είχε πολλά τμήματα διεσπαρμένα σε διαφορετικές τοποθεσίες, με διαφορετικές λειτουργίες, που το καθένα απέβλεπε σε διαφορετική κατεύθυνση. Χρειαζόταν ενότητα και το κοινό όραμα.

Για την επίτευξη των στόχων της ΛΑΡΚΟ, παρά τις πολλές και διαφορετικές τοποθεσίες και λειτουργίες ήταν απαραίτητο να αναπτυχθεί και να εξασφαλιστεί ένα ενωτικό όραμα.
Έπρεπε το όραμα αυτό να είναι κοινό με τα συνδικάτα των εργαζομένων, τους εργαζομένους, τους προμηθευτές και τους πελάτες μας, τους μετόχους μας, τις τοπικές κοινωνίες και την κυβέρνηση.

Προσδιορισμός του οράματος

Σήμερα το όραμα της ΛΑΡΚΟ είναι σαφές: στοχεύει να είναι ο προτιμώμενος πολυεθνικός οργανισμός στις επιλεγμένες αγορές μας, με παγκόσμια φήμη για την επιχειρησιακή αλλά και αειφόρο ανάπτυξη του.

Στο πλαίσιο αυτού του κοινού οράματος υπάρχει κινητοποίηση της διοίκησης, των στελεχών και των εργαζομένων μας για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και των επιδόσεων της ΛΑΡΚΟ.
Φιλοδοξία μας είναι να γίνουμε μια από τις πιο επικερδείς εταιρίες παραγωγής νικελίου.

Ο στόχος της ΛΑΡΚΟ είναι να εξασφαλίσει κέρδη στους μετόχους και τις τοπικές κοινωνίες μέσω της ευαισθητοποιημένης αξιοποίησης των φυσικών πόρων, αλλά και ανανεώνοντας συνεχώς τις επενδύσεις μας σε νέες τεχνολογίες και ανθρώπινο κεφάλαιο. Η προσέγγιση της ΛΑΡΚΟ σε σχέση με τους πελάτες, εταίρους, εργαζομένους, μετόχους, τοπικές κοινωνίες και το περιβάλλον είναι να υπάρξουν αμοιβαία οφέλη.