Παρακάτω παρατίθενται links για δικτυακούς χώρους τους οποίους μπορεί να βρείτε ενδιαφέροντες, ενημερωτικούς ή χρήσιμους

Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων
www.sme.gr/

Διεθνής Όμιλος Μελέτης Νικελίου
www.insg.org

Αγορά Μεταλλευτικών Αξιών Λονδίνου
www.lme.co.uk

Ίδρυμα Μποδοσάκη
www.bodossaki-foundation.gr

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού
www.dei.gr

Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ)
www.ypeka.gr

Ινστιτούτο Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών
www.igme.gr

Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ)
www.elot.gr