ΣΚΩΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΜΙΝΩΝ
Η Σκωρία Ηλεκτροκαμίνων (ΣΗ/Κ) είναι ένα παραπροιόν της μεταλλουργικής επεξεργασίας που παράγεται κατά την 3η φάση με ταχεία ψύξη, λεπτόκοκκο (μέγεθος κόκκου κατά 90% μικρότερο από 2mm), άμορφο κατά 98% και αποτελείται κυρίως από SiO2 (περί το 40%) και FeO (περί το 35%), καθώς και από οξείδια των Al, Mg, Cr, και Ca.

Η ΣΗ/Κ χρησιμοποιείται ως υλικό αμμοβολής και λόγω των ποζολανικών ιδιοτήτων της (ενεργό SiO2), είναι κατάλληλη για χρήση στην παραγωγή τσιμέντου ως κύριο ή δευτερεύον συστατικό, όπως αποδεικνύεται σε πρόσφατη (Νοέμβριος 2011) μελέτη του Εργαστηρίου Ανόργανης & Αναλυτικής Χημείας της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

ΣΚΩΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑΚΤΩΝ
Η Σκωρία Μεταλλακτών που παράγεται κατά την 4η φάση της παραγωγικής διαδικασίας αποτελείται κυρίως από οξείδια του σιδήρου (Fe total περί το 60%) και θραύεται σε μέγεθος -5mm.
Η Σκωρία Μεταλλακτών χρησιμοποιείται στο σύνολό της για την παραγωγή ειδικού τύπου σκυροδέματος για την κάλυψη υποθαλάσσιων αγωγών πετρελαίου σε πολλά μέρη του κόσμου.

Η συμμόρφωσή μας με τον κανονισμό REACH, ολοκληρώθηκε επιτυχώς με τις καταχωρήσεις για το σιδηρονικέλιο και τις σκωρίες...
διαβάστε περισσότερα