Κατά την φάση της αποκάλυψης του σιδηρονικελιούχου μεταλλεύματος στα μεταλλεία της εταιρείας, παράγεται μεγάλη ποσότητα αδρανών υλικών, κυρίως ασβεστόλιθος (CaCO3 >95%, MgO<0,7%, Cr2O3<0.03%), και σε μικρότερες ποσότητες σπιλίτης (ηφαιστειακό πέτρωμα).

Είναι κατάλληλα προς αξιοποίηση στη παραγωγή τσιμέντου, στη παρασκευή σκυροδέματος, σε λιμενικά έργα και έργα οδοποιίας (ασβεστόλιθος), ως αδρανή σε αντιολισθητικούς ασφαλτοτάπητες (σπιλίτης-PSV>57) και σε άλλα τεχνικά έργα.