Η εταιρεία εφαρμόζει ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης της ποιότητας για όλες τις διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στα εργοτάξια δηλ. από την εξόρυξη του λατερίτη στα μεταλλεία μέχρι και την μεταλλουργική επεξεργασία στο εργοστάσιο παραγωγής σιδηρονικελίου.

Η ΛΑΡΚΟ κατέχει πιστοποιητικό ποιότητας από τον φορέα πιστοποίησης ΕΛΟΤ σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 9001: 2008

ΕΛΟΤ Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
 • Εξόρυξη και επεξεργασία σιδηρονικελιουχου μεταλλεύματος
 • Εξόρυξη και επεξεργασία λιγνίτη (Κοζάνη)
 • Λειτουργία λιμενικών εγκαταστάσεων για φόρτωση χύδην φορτίων (Εύβοια)

IQNet Management System Certification

 • Iron-nickel ore mining and processing
 • Lignite mining and processing (Kozani)
 • Port facility operations for loading bulk cargo (Evia)

ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης

 • Παραγωγή σιδηρονικελίου
 • Λειτουργία λιμενικών εγκαταστάσεων για
 • φόρτωση/εκφόρτωση χύδην φορτίων (πρώτων υλών - προϊόντων).
Στο μεταλλουργικό εργοστάσιο Λαρύμνης, από το έτος 2010, εφαρμόζεται σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Εργασίας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1801:2008OHSAS 18001: 2007

ΕΛΟΤ Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

 • Παραγωγή σιδηρονικελίου
 • Λειτουργία λιμενικών εγκαταστάσεων για φόρτωση/εκφόρτωση χύδην φορτίων (πρώτων υλών - προϊόντων).

IQNet Management System Certification

 • Παραγωγή σιδηρονικελίου
 • Λειτουργία λιμενικών εγκαταστάσεων για φόρτωση/εκφόρτωση χύδην φορτίων (πρώτων υλών - προϊόντων).
Το ίδιο σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας εφαρμόζεται και στα Μεταλλεία: Αγ. Ιωάννη, Καστοριάς, Σερβίων και Ευβοίας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1801:2008OHSAS 18001: 2007

ΕΛΟΤ Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

 • Εξόρυξη και επεξεργασία σιδηρονικελιούχου μεταλλεύματος.
 • Εξόρυξη και επεξεργασία λιγνίτη
 • Λειτουργία λιμενικών εγκαταστάσεων για φόρτωση χύδην φορτίων

IQNet Management System Certification

 • Εξόρυξη και επεξεργασία σιδηρονικελιούχου μεταλλεύματος.
 • Εξόρυξη και επεξεργασία λιγνίτη
 • Λειτουργία λιμενικών εγκαταστάσεων για φόρτωση χύδην φορτίων
Τέλος το εργοστάσιο διαθέτει διαπιστευμένα χημικά εργαστήρια από το ΕΣΥΔ (Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 17025 για την εγκυρότητα διεξαγωγής των χημικών αναλύσεων

Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ)

 • Χημικό εργαστήριο ΣΕΛ
Η συμμόρφωσή μας με τον κανονισμό REACH, ολοκληρώθηκε επιτυχώς με τις καταχωρήσεις για το σιδηρονικέλιο και τις σκωρίες...
διαβάστε περισσότερα