ΑΠΕΚΔΥΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ
Με την πρόσβαση σας στο διαδικτυακό χώρο της ΓΕΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΛΑΡΚΟ» συμφωνείτε με τους ακόλουθους όρους. Εάν δε συμφωνείτε με τους επόμενους όρους παρακαλούμε μη χρησιμοποιείτε το χώρο αυτό.

Ο παρών διαδικτυακός χώρος και τα περιεχόμενα του είναι ιδιοκτησία της ΛΑΡΚΟ και προστατεύονται από διεθνείς νόμους πνευματικών δικαιωμάτων . Οποιαδήποτε μη εγκεκριμένη χρήση του χώρου ή των περιεχομένων του ενδέχεται να παραβιάσει τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικής επωνυμίας και λοιπούς παρόμοιους νόμους.

Εάν παραβιάσετε οποιονδήποτε από τους όρους αυτούς αναστέλλεται αυτόματα οποιαδήποτε εξουσιοδότηση χρήσης του χώρου αυτού και πρέπει επειγόντως να καταστρέψετε οποιαδήποτε αποθηκευμένα ή εκτυπωμένα δεδομένα, πληροφορίες ή υλικό. Δεν έχετε το δικαίωμα να τροποποιήσετε το χώρο αυτό ή τα περιεχόμενα του κατά οποιονδήποτε τρόπο ή να αναπαράγετε ή να εκθέσετε δημοσίως ή να εκτελέσετε ή να διανείμετε  ή κατά οποιονδήποτε τρόπο να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα ή τα περιεχόμενα της για οποιονδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό.

Οποιαδήποτε χρήση του παρόντος διαδικτυακού χώρου ή άλλου περιβάλλοντος σε δίκτυο υπολογιστών για οποιοδήποτε σκοπό απαγορεύεται αυστηρά.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα διαδικτυακό χώρο δεν είναι ολοκληρωµένες. Παρά τις προσπάθειες μας ενδέχεται να μην είναι απόλυτα ακριβείς, ενημερωμένες ή να ταιριάζουν στις συνθήκες ή σε κάποια συγκεκριµένη περίπτωση. Δεν θα αποδεχθούμε την υπαιτιότητα για οποιεσδήποτε ανακρίβειες ή παραλείψεις (εκτός από την περίπτωση της δόλιας παρερµηνείας) που υπάρχουν στον παρόντα διαδικτυακό χώρο και στις οποιεσδήποτε αποφάσεις πάρετε βασισμένοι στο περιεχόμενο που περικλείεται στον παρόντα διαδικτυακό χώρο είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη. Ούτε η ΛΑΡΚΟ ούτε κάποια από τις θυγατρικές της αναλαµβάνουν κάποια ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, ειδική ή απορρέουσα ζημιά ή απώλεια οποιουδήποτε είδους που να προκύπτει από την πρόσβαση ή τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού χώρου ή πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.

Η επωνυµία «ΛΑΡΚΟ» και τα λογότυπα της αποτελούν σήμα κατατεθέν της ΓΕΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΛΑΡΚΟ». Άλλα προϊόντα και επωνυµίες που αναφέρονται στον παρόντα διαδικτυακό χώρο πιθανόν να αποτελούν το σήμα κατατεθέν ή την εμπορική επωνυμία των αντίστοιχων κατόχων τους. Η πρόσβαση σας στον παρόντα διαδικτυακό χώρο δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως άδεια ή δικαίωµα χρήσης οποιουδήποτε σήµατος υπάρχει σε αυτό το χώρο χωρίς να πάρετε πρώτα γραπτή έγκριση από τη ΛΑΡΚΟ ή τον αντίστοιχο ιδιοκτήτη.

Ο διαδικτυακός µας χώρος και όλες οι συναφείς του σελίδες, συµπεριλαµβανοµένων, και όχι µόνο, του περιεχοµένου, του λογισµικού, του κώδικα, των γραφικών ή άλλου υλικού που περικλείεται ή διανέμεται ηλεκτρονικά στο χώρο ανήκουν σε εμάς ή έχουµε την απαιτούμενη άδεια χρήσης και προστατεύονται από  νόμους  περί πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικής επωνυμίας, ευρεσιτεχνίας ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώµατα ή νόµους.

Η µη εγκεκριµένη χρήση οποιουδήποτε από τα κοπιράιτ υλικά, των εμπορικών επωνυμιών ή κάθε άλλης πνευματικής ιδιοκτησίας χωρίς την άμεση  γραπτή συγκατάθεση του κατόχου απαγορεύεται αυστηρά.

Για την εύκολη πρόσβασή σας η «ΛΑΡΚΟ» περικλείει συνδέσμους (links) σε χώρους στο διαδίκτυο που ανήκουν ή διαχειρίζονται από τρίτους. Κατά τη μετάβαση σας  σε κάποιον από τους συνδεόµενους διαδικτυακούς χώρους θα πρέπει πριν τη χρήση τους να δείτε και να αποδεχθείτε τους κανόνες χρήσης τους. Συµφωνείτε επίσης ότι η «ΛΑΡΚΟ» δεν έχει καμία ανάμειξη με το περιεχόμενο των διαδικτυακών  αυτών χώρων και δε φέρει καμία ευθύνη για δεδομένα, πληροφορίες ή άλλο υλικό που έχει δηµιουργηθεί ή έχει εκδοθεί από αυτά τα τρίτα µέρη. Η «ΛΑΡΚΟ» δεν ενστερνίζεται τις απόψεις ούτε εκπροσωπεί αυτά τα τρίτα µέρη και τους διαδικτυακούς τους χώρους, δεδοµένα, πληροφορίες, λογισµικό ή άλλο υλικό που που περιέχουν ή οποιοδήποτε αποτέλεσμα τυχόν προκύψει από τη χρήση τους. Εάν αποφασίσετε να εισέλθετε σε κάποιο από τους διαδικτυακούς χώρους τρίτων μέσω σύνδεσμου του διαδικτυακού χώρου μας, το πράττετε με δική σας ευθύνη.

Με την μετάδοση δεδοµένων, πληροφοριών ή άλλου υλικού σε οποιοδήποτε από τους εξυπηρετητές (server), με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), μέσω της ιστοσελίδας της «ΛΑΡΚΟ» ή με άλλο τρόπο, συμφωνείτε ότι: (i) τα περιεχόμενα που θα αποστέλλετε δε θα είναι παράνομα ή ακατάλληλα προς έκδοση (ii) θα καταβάλλετε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αφαιρέσετε κάθε ιό ή άλλα µολυσµατικά ή καταστροφικά χαρακτηριστικά πριν εισέλθετε στο διαδικτυακό χώρο της «ΛΑΡΚΟ» (iii) είστε οι νόμιμοι κάτοχοι του υλικού ή έχετε το απεριόριστο δικαίωμα να το υποβάλλετε στη «ΛΑΡΚΟ»  και  (iv) συμφωνείτε να αποζημιώσετε τη «ΛΑΡΚΟ» εάν κάποιο τρίτο μέρος ζημιώσει κατά οποιονδήποτε τρόπο τη «ΛΑΡΚΟ» σε σχέση µε το υλικό που έχετε υποβάλλει.

Ο ΠΑΡΟΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ. ΠΑΡΟΜΟΙΩΣ, ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ, ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΕΚΦΡΑΖΟΜΕΝΗ Ή ΥΠΟΔΗΛΟΥΜΕΝΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΜΟΝΟ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΥ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ Ή ΥΠΟΔΗΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΔΕ ΔΙΔΕΤΑΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΧΩΡΟ, ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ, ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΧΡΗΣΗ, ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Ή ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Ή ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ.

Η «ΛΑΡΚΟ» ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΒΑΘΜΟ Ή ΕΙΔΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ Ή ΖΗΜΙΑΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΣΕ ΕΣΑΣ Η ΚΑΠΟΙΟ ΤΡΙΤΟ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ, Ή ΠΟΥ ΝΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ, ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΧΩΡΟ Η ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή ΚΑΘΕ ΑΛΛΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ Ή ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΕΤΟΙΟ ΧΩΡΟ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ Ή ΖΗΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΙΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ, ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Ή ΤΗ ΦΟΡΤΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΑΛΛΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΧΩΡΟ Ή ΑΠΟ ΧΩΡΟΥΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΝ.

Η «ΛΑΡΚΟ» ΚΑΙ ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΜΕΤΟΧΟΙ Ή ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΕ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΚΑΝΕΝΑ ΤΡΟΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΥΤΟΥ, ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η ΑΛΛΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ Ή ΚΑΘΕ ΠΑΡΟΜΟΙΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΧΩΡΟ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠPOΚΥΠTOYN,

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΜΟΝΟ, ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗΣ Η ΕΜΜΕΣΗΣ, ΚΥPΩTIKHΣ Η ΑΠΟΡΡΕΟΥΣΑΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ Ή ΖΗΜΙΑΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΚΕΡΔΩΝ, ΚΑΛΗΣ ΘΕΛΗΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ, ΧΡΗΣΗΣ Η ΑΠΩΛΕΙΑΣ, Η ΖΗΜΙΑΣ ΠΟΥ ΝΑ ΠPOΚΥΠTOYN Ή ΝΑ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΝ Η ΖΗΜΙΑ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΗ, ΓΝΩΣΤΗ Ή ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ Ή ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΟ, Η ΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΠΑ ΑΔΙΚΗΜΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ) ΑΠΟΡΡΕΟΝ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Ή ΑΛΛΟ.

ΠΑΡΟΛΑ ΑΥΤΑ ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΔΕΝ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΙ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ «ΛΑΡΚΟ» ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ Η ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΑΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ «ΛΑΡΚΟ» Η ΔΟΛΙΑ ΠΑΡΕΡΜΗΝΕΙΑ. Η ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΨΕΙ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ, ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ Ή ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΠΑ ΕΣΑΣ.

Οι παρόντες όροι θα διέπονται και θα εφαρµόζονται σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία και µε τη χρήση του διαδικτυακού χώρου υποβάλλεστε αυτόµατα στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Ελληνικών Δικαστηρίων.