Πρόεδρος του Δ.Σ
Ρένεσης Μιχαήλ
Διευθύνων Σύμβουλος
Κουτσλιωτάκης Ευάγγελος

Μέλη του συμβουλίου


Πουλάκης Σπυρίδων
Χειμάρας Θεόδωρος
Γούτσος Στάυρος
Χριστόπουλος Κωνσταντίνος
Σαμιακός Σπυρίδων
Κανελλόπουλος Χρήστος
Γκιώνης Άγγελος
Σελεβάκος Γεώργιος
Τάτση Αικατερίνη