Πρόεδρος του Δ.Σ
Μιχαήλ Ρένεσης
Διευθύνων Σύμβουλος
Άνθιμος Ξενίδης

Μέλη του συμβουλίου


Σπύρος Πουλάκης
Θεόδωρος Χειμάρας
Σεραφείμ Τσούτσος
Στέφανος Οκταποδάς
Αγγελίδης Γεώργιος
Δημήτριος Καρύδας
Φανή Βρούζη
Γεώργιος Ανδρίτσος
Ξενοφών Αγγελάτος