ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΟΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ
Δημοσιευση στις: 28-04-2021
Σε συνέχεια της από 22.04.2021 πρόσκλησης του Ειδικού Διαχειριστή για την προσωρινή αναγγελία απαιτήσεων πιστωτών της ΛΑΡΚΟ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 (ι) του άρθρου 21 του Ν. 4664/2020..
Περισσότερα >>
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Δημοσιευση στις: 28-04-2021
Δια της παρούσας, σας ενημερώνουμε ότι τα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία...
Περισσότερα >>
Πρόσκληση προσωρινής αναγγελίας απαιτήσεων
Δημοσιευση στις: 23-04-2021
Σας προσκαλούμε να υποβάλετε τυχόν αξιώσεις που έχετε εναντίον του οφειλέτη, όπως ορίζεται παρακάτω...
Περισσότερα >>
Ανακοίνωση Έκθεσης Επιλέξιμων Επενδυτών της 'Α φάσης του Διαγωνισμου.
Δημοσιευση στις: 31-03-2021
Κατόπιν αποσφράγισης και αξιολόγησης των μη δεσμευτικών Αιτήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που υπεβλήθησαν στην Α’ Φάση του δημόσιου διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού...
Περισσότερα >>
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΛΑΡΥΜΝΑΣ
Δημοσιευση στις: 16-02-2021
Από την Ειδική Διαχείριση της ΛΑΡΚΟ ανακοινώνεται ότι, λόγω των απρόσμενων καιρικών συνθηκών, προκλήθηκε πτώση...
Περισσότερα >>
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3