ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΟΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ
Δημοσιευση στις: 28-04-2021

Σε συνέχεια της από 22.04.2021 πρόσκλησης του Ειδικού Διαχειριστή για την προσωρινή αναγγελία απαιτήσεων πιστωτών της ΛΑΡΚΟ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 (ι) του άρθρου 21 του Ν. 4664/2020, όπως νομίμως δημοσιεύτηκε, σας ενημερώνουμε ότι η προσωρινή αναγγελία απαιτήσεων πιστωτών υποβάλλεται στην έδρα της ΛΑΡΚΟ, επί της οδού Φραγκοκκλησιάς 27, Μαρούσι, 15 125, με έναν από τους ακόλουθους τρόπους...

Διαβάστε περισσότερα στο συνημμένο PDF

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ