Προχωρώντας μπροστά

Η ΛΑΡΚΟ σήμερα βρίσκεται σε διαδικασία θεμελιωδών αλλαγών. Είναι μια νέα περίοδος για την Εταιρεία που προσομοιάζει με την περίοδο ανάπτυξής της από τον ιδρυτή της Πρόδρομο Μποδοσάκη Αθανασιάδη.

Ο νέος στρατηγικός στόχος της ΛΑΡΚΟ περικλείεται σε δύο λέξεις: διαρκής ανάπτυξη. Η στρατηγική παρέχει το πλαίσιο για τους στόχους και τις δεσμεύσεις της Εταιρείας απέναντι στους εργαζομένους, τους μετόχους, τους επενδυτές και τις τοπικές κοινωνίες.

Οι στρατηγικές αρχές που διέπουν την Εταιρεία είναι:

 • Να αυξήσει την μετοχική αξία:

  • Αναπτύσσοντας νέες, πιο αποτελεσματικές και πιο οικονομικές μεθόδους παραγωγής
  • Ισορροπώντας παλαιότερες οικονομικές απώλειες και επενδύοντας σε νέες ευκαιρίες.
  • Δημιουργώντας τη δική της μονάδα ενέργειας.
  • Εξασφαλίζοντας γεωγραφικά περισσότερα αποθέματα μεταλλεύματος εκτός και εντός Ελλάδος.
  • Εκσυγχρονίζοντας και αναπτύσσοντας το Εργοστάσιο και τα Μεταλλεία της
  • Εμπλουτίζοντας τις δραστηριότητές της με επέκταση σε νέους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας όπως ο κλάδος ενέργειας και η εκμετάλλευση και άλλων βιομηχανικών ορυκτών και παραπροϊόντων.
  • Φροντίζοντας το περιβάλλον και ανακυκλώνοντας τις εκπομπές στερεών και αποβλήτων.
 • Να δημιουργήσει νέες πηγές εσόδων:

  • Επεκτείνοντας το πελατολόγιό της εκτός Ευρώπης
  • Αναπτύσσοντας νέες αγορές για τα προϊόντα
  • Δημιουργώντας ένα Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης
 • Να επενδύσει στους ανθρώπους και τις νέες τεχνολογίες