Α181913: ΚΑΜΠΙΝΑ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ Η/Κ.
Έναρξη: 30/05/2019
Λήξη: 13/06/2019
ΚΑΜΠΙΝΑ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ Η/Κ.
Η ΚΑΜΠΙΝΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΗΣ.
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΣΧΕΔΙΟ ΟΠΟΥ AΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ BRIEDA OPERATOR CABIN MULTIVISION FOR STILL MILL PLANT.
Α190266: ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ KOINOΥ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΧΥΔΗΝ
Έναρξη: 20-05-2019
Λήξη: 28-05-2019
H ΓΜΜ ΑΕ ΛΑΡΚΟ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :

ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ KOINOΥ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΧΥΔΗΝ
Β190041-Γ190019: ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ
Έναρξη: 12-04-2019
Λήξη: 22-07-2019
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει την: « Προμήθεια και μεταφορά εκρηκτικών υλών για τις υπαίθριες εκμεταλλεύσεις των μεταλλείων Ευβοίας και Αγ. Ιωάννη Ν. Βοιωτίας της Γ.Μ.Μ ΑΕ ΛΑΡΚΟ », σύμφωνα με τις διαθέσιμες για τους υποψηφίους Διακηρύξεις Β190041 και Γ190019.
K9-03: Εργολαβία μίσθωσης προωθητών γαιών για την εξόρυξη μεταλλεύματος και ενδιάμεσων στείρων στα Μεταλλεία Καστοριάς της Γ.Μ.Μ ΑΕ ΛΑΡΚΟ
Έναρξη: 13-03-2019
Λήξη: 15-04-2019
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική
Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την
ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει την:
«Εργολαβία μίσθωσης προωθητών γαιών για την εξόρυξη μεταλλεύματος
και ενδιάμεσων στείρων στα Μεταλλεία Καστοριάς της Γ.Μ.Μ ΑΕ ΛΑΡΚΟ », σύμφωνα με
τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Κ9-03.<o:p></o:p></span></p>
Γ180150: ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΦΥΛΛΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ( ΕΛΛΕΝΙΤ ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΕΓΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΞΗΛΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ( ΠΑΝΕΛ )
Έναρξη: 19-2-2019
Λήξη: 08-03-2019
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική
Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την
ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει την: «
ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΦΥΛΛΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ( ΕΛΛΕΝΙΤ ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΕΓΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΞΗΛΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ( ΠΑΝΕΛ ) της Γ.Μ.Μ
ΑΕ ΛΑΡΚΟ στο Μεταλλείο Αγίου Ιωάννη Βοιωτίας
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία