Α180571: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΣΚΙΝΟΥ
Έναρξη: 20-06-2018
Λήξη: 20-07-2018
Καινούριο κόσκινο pellets, οριζόντιο, διαστάσεων 6,00 Χ 1,80m, ελάχιστης δυναμικότητας 150tn/h τροφοδοσία, 500tn/h
μέγιστης δυναμικότητας, 2 πατωμάτων
A180147: ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΚΥΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ Νο1 ΤΩΝ Η/Κ, ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΑΞΟΝΑ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΥ
Έναρξη: 29-06-2018
Λήξη: 18-07-2018
ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΚΥΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ Νο1 ΤΩΝ Η/Κ, ΜΕ
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΑΞΟΝΑ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΥ
Β180108: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΩΝ ΣΦΥΡΙΩΝ
Έναρξη: 27-06-2018
Λήξη: 10-07-2018
Η Γ.Μ.Μ.ΛΑΡΚΟ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΩΝ ΣΦΥΡΙΩΝ, ΣΦΥΡΟΜΥΛΟΥ ΤΡΙΒΕΙΟΥ ΒΥΡΑΣ
Α180105: Προμήθεια πυροτούβλων θόλου ηλεκτροκαμίνων
Έναρξη: 13-06-2018
Λήξη: 06-07-2018
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την:
«Προμήθεια πυροτούβλων θόλου ηλεκτροκαμίνων» για το εργοστάσιό της στη Λάρυμνα
Φθιώτιδας, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Α180105.
A180638: ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΛΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ Η/Κ V
Έναρξη: 26-06-2018
Λήξη: 13-07-2018
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΛΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ Η/Κ V ΒΑΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ Μ1356301 & Μ1356316
ΥΛΙΚΟ: ΧΑΛΥΒΑ GS 52
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία