Α180190 - Μίσθωση γερανοφόρου οχήματος για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών στο εργοστάσιο Λάρυμνας
Έναρξη: 2-3-2018
Λήξη: 04-05-2018
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για τη: «Μίσθωση γερανοφόρου οχήματος για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών στο εργοστάσιο Λάρυμνας», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Α180190.
A180087: ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΚΙΝΗΣΕΩΣ Γ/Φ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΟΥ Γ/Φ Η/Κ ΚΑΙ Χ/Β
Έναρξη: 12-03-2018
Λήξη: 23-04-2018
Η ΓΜΜ ΑΕ ΛΑΡΚΟ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ Γ/Φ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΩΝ Γ/Φ Η/Κ ΚΑΙ Χ/Β
Κ8-03: Εξόρυξη και απομάκρυνση στείρων από τα κοιτάσματα των Μεταλλείων Καστοριάς της Γ.Μ.Μ ΑΕ ΛΑΡΚΟ
Έναρξη: 12-04-2018
Λήξη: 04-05-2018
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική
Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει την :
«Εξόρυξη και απομάκρυνση στείρων από τα κοιτάσματα των Μεταλλείων Καστοριάς της
Γ.Μ.Μ ΑΕ ΛΑΡΚΟ », σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Κ8-03.<o:p></o:p></span></p>
Δ8.01 - Εκτέλεση εργολαβικών εργασιών στα Λιγνιτωρυχεία Σερβίων της Γ.Μ.Μ ΑΕ ΛΑΡΚΟ
Έναρξη: 03-04-2018
Λήξη: 23-04-2018
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την
ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει την :
«Εκτέλεση εργολαβικών εργασιών στα Λιγνιτωρυχεία Σερβίων της Γ.Μ.Μ ΑΕ ΛΑΡΚΟ », σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Δ8.01.<o:p></o:p></span></p>
Ε170004 - ΠΡΟΜΗΕΘΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ
Έναρξη: 30-03-2018
Λήξη: 20-04-2018
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμος Εταιρία «ΛΑΡΚΟ», προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνης αμόλυβδη, μαζούτ) και Προπανίου, για τις εγκαταστάσεις του Εργοστασίου και των Εργοταξίων της», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Ε170004
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία