Ε170041- Φρούρηση και ασφάλεια των εγκαταστάσεων των κεντρικών γραφείων της
Έναρξη: 06-12-2017
Λήξη: 20-12-2017

Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για τη: «Φρούρηση και ασφάλεια των εγκαταστάσεων των κεντρικών γραφείων της», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Ε170041.
A171487 - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΜΙΝΙΟΥ ΙΙ
Έναρξη: 06-12-2017
Λήξη: 27-12-2017
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την Επισκευή της Ηλεκτροκαμίνου ΙΙ του εργοστασίου της στη Λάρυμνα Φθιώτιδας, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους σχετική Διακήρυξη Α171487.
Α170392 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΟΚΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
Έναρξη: 1-12-2017
Λήξη: 29-12-2017
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΟΚΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΟΥΝΟΥ ΒΑΣΕΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Μ1455000 ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
Β170202 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΣΤΕΙΡΩΝ ΣΕ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΗΣ Γ.Μ.Μ.Α.Ε ΛΑΡΚΟ
Έναρξη: 20-11-2017
Λήξη: 4-12-2017
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει την:
« ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΣΤΕΙΡΩΝ ΣΕ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΗΣ Γ.Μ.Μ.Α.Ε ΛΑΡΚΟ », σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Β170202.
Κ7-07 & Κ7-08:α) «Εξόρυξη μεταλλεύματος και ενδιάμεσων στείρων με εκσκαφείς» και β) την «Τροφοδοσία τριβείου και φόρτωση μεταλλεύματος» στα μεταλλεία της στην Καστοριά
Έναρξη: 24-10-2017
Λήξη: 10-11-2017
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει δύο (2) διαγωνισμούς με κλειστές προσφορές για α) την «Εξόρυξη μεταλλεύματος και ενδιάμεσων στείρων με εκσκαφείς» και β) την «Τροφοδοσία τριβείου και φόρτωση μεταλλεύματος» στα μεταλλεία της στην Καστοριά, σύμφωνα με τις διαθέσιμες για τους υποψήφιους διακηρύξεις Κ7-07 και Κ7-08, αντίστοιχα.
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία