Β150297 - Προμήθεια ενός καινούργιου Ερπυστριοφόρου Υδραυλικού Εκσκαφέα 8κμ
Έναρξη: 07-07-2015
Λήξη: 18-9-2015
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την προμήθεια ενός καινούργιου Ερπυστριοφόρου Υδραυλικού Εκσκαφέα 8κμ, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους σχετική Διακήρυξη Β150297.
Α150108 - Καθαρισμό στεγών κτιρίων στο εργοστάσιό της ΛΑΡΚΟ
Έναρξη: 25-6-2015
Λήξη: 16-7-2015
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση αναδόχου που θα αναλάβει τον: «Καθαρισμό στεγών κτιρίων στο εργοστάσιό της», στη Λάρυμνα Φθιώτιδας, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Α150108.
Ε150045 - Eπέκταση του φυσικού δικτύου επικοινωνιών
Έναρξη: 25-6-2015
Λήξη: 28-7-2015
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την επέκταση του φυσικού δικτύου επικοινωνιών, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους σχετική Διακήρυξη Ε150045.
Β150218 - Προμήθεια δύο καινούργιων χωματουργικών φορτηγών (DUMPER) 90-100tn
Έναρξη: 22-6-2015
Λήξη: 14-7-2015
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την προμήθεια δύο (2) καινούργιων χωματουργικών φορτηγών (DUMPER) 90-100tn, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους σχετική Διακήρυξη Β150218.
ΔΠΕ15.001 - ΠΩΛΗΣΗ SCRAPS ΣΙΔΗΡΟΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΧΑΛΚΟΥ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΚΑΛΩΔΙΩΝ
Έναρξη: 10-6-2015
Λήξη: 06-08-2015
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την πώληση SCRAP ΣΙΔΗΡΟΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΧΑΛΚΟΥ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΚΑΛΩΔΙΩΝ, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους σχετική Διακήρυξη ΔΠΕ15.001.
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία