Β160035 - Διαβροχή εσωτερικών και εξωτερικών δρόμων των εργοταξίων στα μεταλλεία της Εύβοιας
Έναρξη: 24-03-2016
Λήξη: 14-04-2016
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εργολάβου με κατάλληλο εξοπλισμό για τη: «Διαβροχή εσωτερικών και εξωτερικών δρόμων των εργοταξίων στα μεταλλεία της Εύβοιας», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Β160035.
Α151884 - Καθαρισμό και αποκατάσταση του θαλασσίου πυθμένα στην περιοχή καθίζησης σκουριάς ηλεκτροκαμίνων του εργοστασίου της
Έναρξη: 11-03-2016
Λήξη: 31-03-2016
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει τον «Καθαρισμό και αποκατάσταση του θαλασσίου πυθμένα στην περιοχή καθίζησης σκουριάς ηλεκτροκαμίνων του εργοστασίου της», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Α151884.
Δ6-01: Εξόρυξη και απομάκρυνση υπερκείμενων στείρων στα λιγνιτωρυχεία Σερβίων
Έναρξη: 2-3-2016
Λήξη: 22-3-2016
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εταιρίας που θα αναλάβει το έργο: «Εξόρυξη και απομάκρυνση υπερκείμενων στείρων στα λιγνιτωρυχεία Σερβίων», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Δ6-01.
Κ6-02: Εξόρυξη και απομάκρυνση στείρων από τα κοιτάσματα των Μεταλλείων Καστοριάς
Έναρξη: 2-03-2016
Λήξη: 22-03-2016
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εταιρίας που θα αναλάβει το έργο: «Εξόρυξη και απομάκρυνση στείρων από τα κοιτάσματα των Μεταλλείων Καστοριάς», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη K6-02.
Β150523 - Εξόρυξη, φόρτωση, μεταφορά και απόθεση 1 εκατ. m3 στείρων στο εργοτάξιο Σούρτζι των μεταλλείων της στην Εύβοια
Έναρξη: 02-02-2016
Λήξη: 22-02-2016
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει το έργο: «Εξόρυξη, φόρτωση, μεταφορά και απόθεση 1 εκατ. m3 στείρων στο εργοτάξιο Σούρτζι των μεταλλείων της στην Εύβοια», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Β150523.
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία