ΔΠΕ17.001 - πώληση SCRAP ΣΙΔΗΡΟΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΧΑΛΚΟΥ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΚΑΛΩΔΙΩΝ
Έναρξη: 05-04-2017
Λήξη: 28-04-2017
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την πώληση SCRAP ΣΙΔΗΡΟΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΧΑΛΚΟΥ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΚΑΛΩΔΙΩΝ, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους σχετική Διακήρυξη ΔΠΕ17.001.
A160505- Three Phase Electric Furnace Power Transformer – Rated Power 34MVA”
Έναρξη: 27-03-2017
Λήξη: 04-04-2017
G.M.M. S.A. Larco,is considering the design and the manufacturing of a three phase electric furnace power transformer, rated power 34 MVA for power supply of electric furnace No3
Α160505 - Προμήθεια Μετασχηματιστή ισχύος 34MVA
Έναρξη: 27-03-2017
Λήξη: 04-04-2017
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την προμήθεια Μετασχηματιστή ισχύος 34MVA, για τις ανάγκες του Εργοστασίου της στη Λάρυμνα Φθιώτιδας, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους σχετική Διακήρυξη Α160505.
Δ6-08: Επαναληπτικός Διαγωνισμός για την εκτέλεση εργολαβικών εργασιών στα Λιγνιτωρυχεία Σερβίων
Έναρξη: 22-3-2017
Λήξη: 31-03-2017
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει επαναληπτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει το έργο: «Εκτέλεση εργολαβικών εργασιών στα Λιγνιτωρυχεία Σερβίων», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Δ6-08.
Κ6-24: Εξόρυξη μεταλλεύματος και ενδιάμεσων στείρων στα μεταλλεία της στην Καστοριά
Έναρξη: 8-3-2017
Λήξη: 24-3-2017
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την Εξόρυξη μεταλλεύματος και ενδιάμεσων στείρων στα μεταλλεία της στην Καστοριά, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους σχετική Διακήρυξη Κ6-24.
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία