Α150187- Πυρότουβλα Μεταλλακτών
Έναρξη: 04-03-2015
Λήξη: 26-03-2015
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την προμήθεια «Πυρότουβλα Μεταλλακτών», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Α150187.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τη σχετική Διακήρυξη από τα κεντρικά γραφεία της εταιρίας, Λεωφ. Κηφισίας 81-83 στο Μαρούσι, 1ος όροφος, Δ/νση Προμηθειών, κα Α. Καλαθά τηλ. 210 6170182 ή κος Α. Πατουσιάς τηλ. 210 6170244, κατά τις εργάσιμες ημέρες, από τις 8:00 έως τις 14:00.
Α150185 - Πυρότουβλα Κάδων Χαλυβουργίας
Έναρξη: 04-03-2015
Λήξη: 26-03-2015
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την προμήθεια «Πυρότουβλα Κάδων Χαλυβουργίας», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Α150185.
Ε150019 - ΦΡΟΥΡΗΣΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Έναρξη: 19-02-2015
Λήξη: 10-03-2015
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση αναδόχου που θα αναλάβει τη: «Φρούρηση και ασφάλεια των εγκαταστάσεων των κεντρικών γραφείων της», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Ε150019.
Α141911 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ ΘΕΡΜΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΡΗΣ ΕΛΑΣΗΣ ΣΤΟ ΣΕΛ
Έναρξη: 18-12-14
Λήξη: 21-1-15
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την προμήθεια χαλυβδοφύλλων θερμής και ψυχρής έλασης για το Εργοστάσιο της στη Λάρυμνα Φθιώτιδας, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους διακήρυξη Νο Α141911.
Α141167 - Καθαρισμό και αποκατάσταση του θαλασσίου πυθμένα στην περιοχή καθίζησης σκουριάς ηλεκτροκαμίνων του εργοστασίου της ΛΑΡΚΟ
Έναρξη:
Λήξη:
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει τον «Καθαρισμό και αποκατάσταση του θαλασσίου πυθμένα στην περιοχή καθίζησης σκουριάς ηλεκτροκαμίνων του εργοστασίου της», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Α141167.
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία