Α161521 - Καθαρισμός κτιρίων εργοστασίου και οικισμού εργοστασίου της Λάρυμνας
Έναρξη: 31-01-2017
Λήξη: 16-02-2017
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει το έργο: «Καθαρισμός κτιρίων εργοστασίου και οικισμού εργοστασίου της Λάρυμνας», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Α161521.
Α161675 - Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την προμήθεια 200.000tn +/-10% γαιάνθρακα για τις ανάγκες του μεταλλουργικού εργοστασίου της Λάρυμνας
Έναρξη: 27-01-2017
Λήξη: 21-02-2017
Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την προμήθεια 200.000tn +/-10% γαιάνθρακα για τις ανάγκες του μεταλλουργικού εργοστασίου της Λάρυμνας
Α160505 - Προμήθεια Μετασχηματιστή ισχύος 34MVA
Έναρξη: 26-01-2017
Λήξη: 04-04-2017
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την προμήθεια Μετασχηματιστή ισχύος 34MVA, για τις ανάγκες του Εργοστασίου της στη Λάρυμνα Φθιώτιδας, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους σχετική Διακήρυξη Α160505.
Κ6-2: Φόρτωση, μεταφορά και απόθεση φυσικού μεταλλεύματος, ενδιάμεσων στείρων και απορρίμματος στα μεταλλεία της στην Καστοριά
Έναρξη: 24-01-2017
Λήξη: 24-02-2017
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για τη φόρτωση, μεταφορά και απόθεση φυσικού μεταλλεύματος, ενδιάμεσων στείρων και απορρίμματος στα μεταλλεία της στην Καστοριά, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους σχετική Διακήρυξη Κ6-22.
Α161536 - Aπόρριψη κοκκοποιημένης σκουριάς ηλεκτροκαμίνων στο εργοστάσιο της Λάρυμνας
Έναρξη: 04-1-2017
Λήξη: 25-01-2017
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει το έργο: «Aπόρριψη κοκκοποιημένης σκουριάς ηλεκτροκαμίνων στο εργοστάσιο της Λάρυμνας», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Α161536.
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία