Α180906 - Μελέτη επισκευής και ενίσχυσης της κεντρικής καμινάδας του Εργοστασίου της Γ.Μ.Μ ΑΕ ΛΑΡΚΟ στη Λάρυμνα Φθιώτιδας
Έναρξη: 29-01-2019
Λήξη: 22-02-2019
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική
Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την
ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει την: « Μελέτη επισκευής και ενίσχυσης της κεντρικής καμινάδας του Εργοστασίου της Γ.Μ.Μ ΑΕ ΛΑΡΚΟ στη Λάρυμνα Φθιώτιδας », σύμφωνα με τη
διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Α180906
Α180791 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ
Έναρξη: 24-09-2018
Λήξη: 28-02-2019
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με
κλειστές προσφορές για την προμήθεια γερανογέφυρας 30/8tn για τo μεταλλουργικό εργοστάσιο της Λάρυμνας, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους
υποψηφίους σχετική Διακήρυξη Α180791.
A181865: Αποκατάσταση στεγών (επικαλύψεις και πλαγιοκαλύψεις) σε κτίρια του εργοστασίου της Γ.Μ.Μ. ΑΕ ΛΑΡΚΟ στην Λάρυμνα Φθιώτιδας
Έναρξη: 11-01-2019
Λήξη: 4-02-2019
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική
Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την
ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει την :
« Αποκατάσταση στεγών (επικαλύψεις και πλαγιοκαλύψεις) σε κτίρια του εργοστασίου
της Γ.Μ.Μ. ΑΕ ΛΑΡΚΟ στην Λάρυμνα Φθιώτιδας », σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους
υποψηφίους Διακήρυξη Α181865.<o:p></o:p></span></p>
Α181848: Προμήθεια Κοκ Πετρελαίου
Έναρξη: 21-12-2018
Λήξη: 04-01-2019
Dear Sirs,<o:p></o:p></span></p>
We kindly invite you to participate in our tender No.
A181848, for the supply of petroleum coke for use in our metallurgical plant
located at Larymna, Greece
Α181577:ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΟΚΚΟΠΟΙΗΣΗΣ Νο 5 (ΒΟΥΝΟ)
Έναρξη: 24-10-2018
Λήξη: 01-02-2019
<p>ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΟΚΚΟΠΟΙΗΣΗΣ Νο 5 (ΒΟΥΝΟ) ΒΑΣΕΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΠΟΥ
ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σ3 ΛΑΡΚΟ
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία