Ε180044: ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - LEASING
Έναρξη: 30-10-2018
Λήξη: 13-11-2018
<p>Η Γ.Μ.Μ. ΛΑΡΚΟ Α.Ε. προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για
μακροχρόνια μίσθωση τεσσάρων (4) Ε.Ι.Χ.
Α181321: Κατασκευή τμήματος κελύφους ΠΚ 3
Έναρξη: 30-10-2018
Λήξη: 6-12-2018
<p>Η ΓΜΜ ΑΕ ΛΑΡΚΟ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ<br>ΓΙΑ ΤΗΝ :<br>
Κατασκευή τμήματος κελύφους ΠΚ 3 εσωτερικής διάμετρου 4200mm, σύμφωνα με το
σχέδιο POLYSIUS 211.04.01-131, τεμάχια 19-23 & 25-27 βάσει τεχνικής περιγραφής
Α180979 : ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
Έναρξη: 26-10-2018
Λήξη: 14-11-2018
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει
διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την αγορά ενός Καινούργιου ανυψωτικού μηχανάματος
A181576: Αντικατάσταση οδοντωτής στεφάνης της περιστροφικης καμινου Νο 4
Έναρξη: 24-10-2018
Λήξη: 27-11-2018
H ΓΜΜ ΑΕ ΛΑΡΚΟ ΠΡΟΚΥΡΗΣΣΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ<br>ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ :<br>
Αντικατάσταση οδοντωτής στεφάνης της περιστροφικης καμινου Νο 4<br>στο
εργοστασιο μας στη Λαρυμνα σύμφωνα με την συνημμενη τεχνική περιγραφή
Α181564: Επισκευή του Ηλεκτροκάμινου ΙΙ
Έναρξη: 24-10-2018
Λήξη: 14-11-2018
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ
προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την Επισκευή του Ηλεκτροκάμινου
ΙΙ» του εργοστασίου της στη Λάρυμνα Φθιώτιδας,σύμφωνα με τη διαθέσιμη
για τους υποψηφίους Διακήρυξη Α181564.
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία