Α181562: Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή και εγκατάστασηδυο νέων όμοιων συγκεντρωτικών (χοανών) τροφοδοσίας ΠΚ 4
Έναρξη: 5-11-2018
Λήξη: 29-11-2018
<p>H ΓΜΜ ΑΕ ΛΑΡΚΟ προκηρυσσει διαγωνισμο με κλειστες προσφορες για την :<br>
Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή και εγκατάσταση, κατόπιν διεξαγωγής μειοδοτικού
διαγωνισμού για την κατασκευή και τοποθέτηση δυο νέων όμοιων συγκεντρωτικών
(χοανών) τροφοδοσίας ΠΚ 4
Α181474: ΑΓΓΙΣΤΡA ΠΥΡΟΤΟΥΒΛΩΝ ΘΟΛΟΥ Η/Κ RΕΑL
Έναρξη: 17-10-2018
Λήξη: 5-11-2018
<p>Η ΓΜΜ ΑΕ ΛΑΡΚΟ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ:
ΑΓΓΙΣΤΡΩΝ ΠΥΡΟΤΟΥΒΛΩΝ ΘΟΛΟΥ Η/Κ RΕΑL
Ε180044: ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - LEASING
Έναρξη: 30-10-2018
Λήξη: 13-11-2018
<p>Η Γ.Μ.Μ. ΛΑΡΚΟ Α.Ε. προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για
μακροχρόνια μίσθωση τεσσάρων (4) Ε.Ι.Χ.
Α181321: Κατασκευή τμήματος κελύφους ΠΚ 3
Έναρξη: 30-10-2018
Λήξη: 6-12-2018
<p>Η ΓΜΜ ΑΕ ΛΑΡΚΟ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ<br>ΓΙΑ ΤΗΝ :<br>
Κατασκευή τμήματος κελύφους ΠΚ 3 εσωτερικής διάμετρου 4200mm, σύμφωνα με το
σχέδιο POLYSIUS 211.04.01-131, τεμάχια 19-23 & 25-27 βάσει τεχνικής περιγραφής
Α180979 : ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
Έναρξη: 26-10-2018
Λήξη: 14-11-2018
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει
διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την αγορά ενός Καινούργιου ανυψωτικού μηχανάματος
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία