Α130268- «Εξεύρεση Ιατρού Μικροβιολόγου για τη λειτουργία του μικροβιολογικού εργαστηρίου του υγειονομικού σταθμού του εργοστασίου της στη Λάρυμνα Φθιώτιδας»
Έναρξη: 14-3-2013
Λήξη: 27-3-2013
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την «Εξεύρεση Ιατρού Μικροβιολόγου για τη λειτουργία του μικροβιολογικού εργαστηρίου του υγειονομικού σταθμού του εργοστασίου της στη Λάρυμνα Φθιώτιδας», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Α130268.
Ε120100- Ετήσια προμήθεια γάλακτος εβαπορέ
Έναρξη: 11-3-2013
Λήξη: 2-4-2013
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την εξεύρεση αναδόχου Εταιρίας (Προμηθευτής) η οποία θα αναλάβει την ετήσια προμήθεια γάλακτος εβαπορέ για όλα τα εργοτάξια και τα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας. Η ετήσια ποσότητα είναι περίπου 7.555 κιβώτια σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους σχετική Διακήρυξη Ε120100.
Γ130020 - ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΣΟΥΚΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΣ ΛΑΡΚΟ
Έναρξη: 1-3-2013
Λήξη: 19-3-2013
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει το έργο: «Εργολαβικές εργασίες στο εργοτάξιο Τσούκα των μεταλλείων Αγίου Ιωάννη της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Γ130020.
Ε130008 - “Περιβαλλοντικές μετρήσεις ποιότητας ατμόσφαιρας και μετρήσεις υγιεινής και ασφαλείας στα μεταλλεία της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ”
Έναρξη: 14-2-2013
Λήξη: 5-3-2013
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμος Εταιρεία ΛΑΡΚΟ, προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για το Έργο: «Περιβαλλοντικές μετρήσεις ποιότητας ατμόσφαιρας και μετρήσεις υγιεινής και ασφαλείας στα μεταλλεία της».
Ε130004 - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων αναδόχων με σκοπό την προεπιλογή τους για το έργο «Μελέτη και σχεδίαση συστήματος υγρών πλυντρίδων για την αποκονίωση των απαερίων ηλεκτροκαμίνου που λειτουργεί στο μεταλλουργικό εργοστάσιο της ΓΜΜ ΑΕ ΛΑΡΚΟ στη Λάρυμνα
Έναρξη: 22-1-2013
Λήξη: 20-3-2013
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων αναδόχων με σκοπό την προεπιλογή τους για το έργο «Μελέτη και σχεδίαση συστήματος υγρών πλυντρίδων για την αποκονίωση των απαερίων ηλεκτροκαμίνου που λειτουργεί στο μεταλλουργικό εργοστάσιο της ΓΜΜ ΑΕ ΛΑΡΚΟ στη Λάρυμνα» στο εργοστάσιό της στη Λάρυμνα Φθιώτιδας, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψήφιους πρόσκληση Νο Ε130004.
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία