Β170097- Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου προς τα εργοτάξια Βρυσακίων και Πλατανίου του Μεταλλείου της στην Εύβοια
Έναρξη: 22-06-2017
Λήξη: 12-07-2017
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει το έργο:
« Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου προς τα εργοτάξια Βρυσακίων και Πλατανίου του Μεταλλείου της στην Εύβοια », σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Β170097.
A170131 - Εκμίσθωση καλαθοφόρου οχήματος στο εργοστάσιο της στη Λάρυμνα
Έναρξη: 16-06-2017
Λήξη: 30-06-2017
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει τις εργασίες: « Εκμίσθωση καλαθοφόρου οχήματος στο εργοστάσιο της στη Λάρυμνα», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Α170131.
A160193 - Επισκευή κτιρίων και εγκαταστάσεων με εκτοξευμένο σκυρόδεμα του εργοστασίου της στη Λάρυμνα
Έναρξη: 16-06-17
Λήξη: 10-07-17
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει το έργο:
« Επισκευή κτιρίων και εγκαταστάσεων με εκτοξευμένο σκυρόδεμα του εργοστασίου της στη Λάρυμνα », σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Α160193.
A170361: Firebricks for Electric Furnace Roof
Έναρξη: 25-05-2017
Λήξη: 08-06-2017
You are kindly invited to participate in the tender of “G.M.M. S.A. LARCO”, Greece for firebricks of electric furnace roof. Please make your best offer, in a sealed envelope, till 08.06.2017
A170330- Εργασίες καθαρισμού χώρων και εγκαταστάσεων στο εργοστάσιο της Λάρυμνας
Έναρξη: 08-05-2017
Λήξη: 22-05-2017
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει το έργο: «Εργασίες καθαρισμού χώρων και εγκαταστάσεων στο εργοστάσιο της Λάρυμνας», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Α170330.
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία