Β160240 - Εξόρυξη & απομάκρυνση στείρων στο εργοτάξιο Ρεκαβέτσι του ΜΕΕ
Έναρξη: 1-11-16
Λήξη: 18-11-16
Η Γ.Μ.Μ ΛΑΡΚΟ Α.Ε. καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους σε υποβολή προτάσεων με κλειστές προσφορές για την ανάληψη του έργου εξόρυξη-φόρτωση- μεταφοράς και απόθεσης συνολικού έργου 3.600.000m³ in situ ασβεστολιθικών στείρων στο Μεταλλείο "Ρεκαβέτσι", των Μεταλλείων Ευβοίας στο Δ.Δ. Σταυρού του Δ. Μεσσαπίων- Διρφύων.
E160038 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΒΑΠΟΡΕ
Έναρξη: 18-10-2016
Λήξη: 1-11-2016
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για προμήθεια για ετήσια προμήθεια γάλακτος τύπου εβαπορέ, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους σχετική Διακήρυξη Ε160038.
A161191- μελέτη, σχεδίαση, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και των χειρισμών της εγκατάστασης των Pellets (συσφαιρωμάτων), στο Μεταλλουργικό Εργοστάσιο στην Λάρυμνα Φθιώτιδας
Έναρξη: 14-10-16
Λήξη: 09-12-16
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές την μελέτη, σχεδίαση, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και των χειρισμών της εγκατάστασης των Pellets (συσφαιρωμάτων), στο Μεταλλουργικό Εργοστάσιο στην Λάρυμνα Φθιώτιδας, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους σχετική Διακήρυξη Α161191.
A151135 - Εκτέλεση εργασιών μηχανολογικής συντήρησης (απολογιστικών εργασιών) στο εργοστάσιο
Έναρξη: 14-10-16
Λήξη: 03-11-16
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει την «Εκτέλεση εργασιών μηχανολογικής συντήρησης (απολογιστικών εργασιών) στο εργοστάσιο» στη Λάρυμνα Φθιώτιδας, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη A151135.
Β160189-Γ160127: Προμήθεια εκρηκτικών υλών για τις υπαίθριες εκμεταλλεύσεις των μεταλλείων Ευβοίας και Αγίου Ιωάννη
Έναρξη: 04-10-2016
Λήξη: 25-10-2016
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση προμηθευτή που θα αναλάβει την «Προμήθεια εκρηκτικών υλών για τις υπαίθριες εκμεταλλεύσεις των μεταλλείων Ευβοίας και Αγίου Ιωάννη», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Β160189 & Γ160127.
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία