Κ6-2: Φόρτωση, μεταφορά και απόθεση φυσικού μεταλλεύματος, ενδιάμεσων στείρων και απορρίμματος στα μεταλλεία της στην Καστοριά
Έναρξη: 24-01-2017
Λήξη: 24-02-2017
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για τη φόρτωση, μεταφορά και απόθεση φυσικού μεταλλεύματος, ενδιάμεσων στείρων και απορρίμματος στα μεταλλεία της στην Καστοριά, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους σχετική Διακήρυξη Κ6-22.
Α161536 - Aπόρριψη κοκκοποιημένης σκουριάς ηλεκτροκαμίνων στο εργοστάσιο της Λάρυμνας
Έναρξη: 04-1-2017
Λήξη: 25-01-2017
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει το έργο: «Aπόρριψη κοκκοποιημένης σκουριάς ηλεκτροκαμίνων στο εργοστάσιο της Λάρυμνας», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Α161536.
K6-21: Θαλάσσια μεταφορά μεταλλεύματος από τον ΟΛΘ στο εργοστάσιο της Λάρυμνας
Έναρξη: 29-11-2016
Λήξη: 16-12-2016
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει το έργο: «Θαλάσσια μεταφορά μεταλλεύματος από τον ΟΛΘ στο εργοστάσιο της Λάρυμνας», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Κ6-21.
A161626-Λειτουργία της μαγνητοταινίας και του τριβείου σκουριάς μεταλλακτών του εργοστασίου
Έναρξη: 25-11-2016
Λήξη: 12-12-2016
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει το έργο: «Λειτουργία της μαγνητοταινίας και του τριβείου σκουριάς μεταλλακτών του εργοστασίου» της στη Λάρυμνα Φθιώτιδας, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Α161626.
Γ160139 - Μίσθωση Δ.Χ. βυτιοφόρου φορτηγού μεταφοράς πετρελαίου κίνησης για τον ανεφοδιασμό μηχανημάτων στα μεταλλεία της στον Άγιο Ιωάννη
Έναρξη: 18-11-2016
Λήξη: 2-12-2016
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει το έργο: «Μίσθωση Δ.Χ. βυτιοφόρου φορτηγού μεταφοράς πετρελαίου κίνησης για τον ανεφοδιασμό μηχανημάτων στα μεταλλεία της στον Άγιο Ιωάννη», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Γ160139.
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία