Γ200021-ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - Εργασίες συντήρησης οδικών δικτύων και πλατειών εκμεταλλεύσεων
Έναρξη: 25-06-2020
Λήξη: 03-07-2020
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει επαναληπτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για τις: «Εργασίες συντήρησης οδικών δικτύων και πλατειών εκμεταλλεύσεων» στα μεταλλεία της στον Άγιο Ιωάννη, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Γ200021.
Α190573: Προμήθεια πυροτούβλων απομετάλλωσης ηλεκτροκαμίνων
Έναρξη: 03-03-2020
Λήξη: 19-03-2020
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική
Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την:
«Προμήθεια πυροτούβλων απομετάλλωσης ηλεκτροκαμίνων» για το εργοστάσιό της στη
Λάρυμνα Φθιώτιδας, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη
Α190573.
Γ200005: Εργολαβικές εργασίες στο εργοτάξιο Τσούκα των Mεταλλείων Αγίου Ιωάννη της Γ.Μ.Μ ΑΕ ΛΑΡΚΟ
Έναρξη: 20-2-2020
Λήξη: 13-03-2020
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική
Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την
ανεύρεση Εργολάβου που θα αναλάβει τις:
« Εργολαβικές εργασίες στο εργοτάξιο Τσούκα των Mεταλλείων
Αγίου Ιωάννη της Γ.Μ.Μ ΑΕ ΛΑΡΚΟ »
Α190799:Προμήθεια αζώτου & οξυγόνου βιομηχανικής χρήσης σε υγρή μορφή για τις ανάγκες του Εργοστασίου της στη Λάρυμνα Φθιώτιδας
Έναρξη: 14-2-2020
Λήξη: 06-03-2020
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει
διαγωνισμό με κλειστές προσφορές </span>για την προμήθεια αζώτου & οξυγόνου βιομηχανικής
χρήσης σε υγρή μορφή για τις ανάγκες του Εργοστασίου της στη Λάρυμνα Φθιώτιδας,
σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους σχετική Διακήρυξη Α190799.
Α181541: Εξυγίανση στηριγμάτων καπναγωγών ΠΚ2 και ΠΚ3 στο εργοστάσιο της Γ.Μ.Μ ΑΕ ΛΑΡΚΟ
Έναρξη: 17-12-2019
Λήξη: 14-02-2020
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική
Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την
ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει την: «
Εξυγίανση στηριγμάτων καπναγωγών ΠΚ2 και ΠΚ3 στο εργοστάσιο της Γ.Μ.Μ ΑΕ ΛΑΡΚΟ
στην Λάρυμνα Φθιώτιδας», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη
Α181541.
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία