Β160115 - Φύλαξη και παρακολούθηση εργοταξίων και μεταφορικής ταινίας Ε0 των μεταλλείων της στην Εύβοια
Έναρξη: 06-07-2016
Λήξη: 27-07-2016
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εργολάβου με κατάλληλο εξοπλισμό και εμπειρία που θα αναλάβει τη: «Φύλαξη και παρακολούθηση εργοταξίων και μεταφορικής ταινίας Ε0 των μεταλλείων της στην Εύβοια», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Β160115.
A160732 - Επισκευή Η/Κ III
Έναρξη: 13-06-2016
Λήξη: 23-06-2016
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εργολάβου / εργολάβων που θα αναλάβουν τα έργα: «Επισκευή Η/Κ III» & «Επισκευή Η/Κ IV», στο χώρο του μεταλλευτικού εργοστασίου Λάρυμνας», σύμφωνα με τις διαθέσιμες για τους υποψηφίους Διακηρύξεις Α160732 & Α160731 και τις τεχνικές περιγραφές τους.
A160731 - Επισκευή Η/Κ IV»
Έναρξη: 13-06-2016
Λήξη: 23-06-2016
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εργολάβου / εργολάβων που θα αναλάβουν τα έργα: «Επισκευή Η/Κ III» & «Επισκευή Η/Κ IV», στο χώρο του μεταλλευτικού εργοστασίου Λάρυμνας», σύμφωνα με τις διαθέσιμες για τους υποψηφίους Διακηρύξεις Α160732 & Α160731 και τις τεχνικές περιγραφές τους.
Γ160061- Μίσθωση ερπυστριοφόρου προωθητή για τα μεταλλεία της στον Άγιο Ιωάννη Βοιωτίας
Έναρξη: 06-06-2016
Λήξη: 22-6-2016
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει το έργο: «Μίσθωση ερπυστριοφόρου προωθητή για τα μεταλλεία της στον Άγιο Ιωάννη Βοιωτίας», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Γ160061.
Α150676- Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την προμήθεια αζώτου & οξυγόνου βιομηχανικής χρήσης σε υγρή μορφή
Έναρξη: 23-05-2016
Λήξη: 14-06-2016
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την προμήθεια αζώτου & οξυγόνου βιομηχανικής χρήσης σε υγρή μορφή για τις ανάγκες του Εργοστασίου της στη Λάρυμνα Φθιώτιδας, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους σχετική Διακήρυξη Α150676.
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία