Β180040 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
Έναρξη: 27-04-2018
Λήξη: 11-05-2018
Η ΓΜΜ ΑΕ ΛΑΡΚΟ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
Α180196 - Κατασκευή τμήματος κελύφους ΠΚ 1
Έναρξη: 28-02-2018
Λήξη: 14-05-2018
Η ΓΜΜ ΑΕ ΛΑΡΚΟ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ :
Κατασκευή τμήματος κελύφους ΠΚ 1 εσωτερικής διάμετρου 5200mm, σύμφωνα με τα σχέδια Μ1213505 & Μ1213506, τεμάχια X, XII, XIII, XIV, XVI & XVII βάσει της συνημμενης τεχνικής περιγραφής
Α180170 - Καθαρισμό στεγών σε κτίρια του Εργοστασίου της Γ.Μ.Μ ΑΕ ΛΑΡΚΟ στη Λάρυμνα Φθιώτιδας
Έναρξη: 23-04-2018
Λήξη: 04-05-2018
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική
Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την
ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει τον: «Καθαρισμό στεγών σε κτίρια του
Εργοστασίου της Γ.Μ.Μ ΑΕ ΛΑΡΚΟ στη Λάρυμνα Φθιώτιδας »
Α180285 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ
Έναρξη: 19-04-2018
Λήξη: 26-04-2018
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική
Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει επαναληπτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για τη:
«Προμήθεια ηλεκτροκινητήρα STIPAF ITALY"
Α180190 - Μίσθωση γερανοφόρου οχήματος για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών στο εργοστάσιο Λάρυμνας
Έναρξη: 2-3-2018
Λήξη: 04-05-2018
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για τη: «Μίσθωση γερανοφόρου οχήματος για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών στο εργοστάσιο Λάρυμνας», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Α180190.
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία