Α151635 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 100.000tn ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΑ
Έναρξη: 07-12-2015
Λήξη: 12-01-2016
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την προμήθεια 100.000tn +/-10% Γαιάνθρακα για τις ανάγκες του μεταλλουργικού εργοστασίου της Λάρυμνας, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους σχετική Διακήρυξη Α151635.
A150970- Φόρτωση, μεταφορά και τροφοδοσία μεταλλευμάτων και λοιπών υλικών στο εργοστάσιο της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚO
Έναρξη: 14-9-2015
Λήξη: 30-9-2015
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση προμηθευτή που θα αναλάβει το έργο: «Φόρτωση, μεταφορά και τροφοδοσία μεταλλευμάτων και λοιπών υλικών στο εργοστάσιο της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Α150970.
Β150297 - Προμήθεια ενός καινούργιου Ερπυστριοφόρου Υδραυλικού Εκσκαφέα 8κμ
Έναρξη: 07-07-2015
Λήξη: 18-9-2015
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την προμήθεια ενός καινούργιου Ερπυστριοφόρου Υδραυλικού Εκσκαφέα 8κμ, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους σχετική Διακήρυξη Β150297.
Α150108 - Καθαρισμό στεγών κτιρίων στο εργοστάσιό της ΛΑΡΚΟ
Έναρξη: 25-6-2015
Λήξη: 16-7-2015
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση αναδόχου που θα αναλάβει τον: «Καθαρισμό στεγών κτιρίων στο εργοστάσιό της», στη Λάρυμνα Φθιώτιδας, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Α150108.
Ε150045 - Eπέκταση του φυσικού δικτύου επικοινωνιών
Έναρξη: 25-6-2015
Λήξη: 28-7-2015
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την επέκταση του φυσικού δικτύου επικοινωνιών, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους σχετική Διακήρυξη Ε150045.
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία