Β150136 - Διαβροχή δρόμων στα εργοτάξια των μεταλλείων Ευβοίας (ΜΕΕ) της ΛΑΡΚΟ
Έναρξη: 28-4-2015
Λήξη: 07-5-2015
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρεία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει το έργο: «Διαβροχή δρόμων στα εργοτάξια των μεταλλείων Ευβοίας (ΜΕΕ)», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Β150136
Α150457 - Προμήθεια Ανυδρου Ασβέστη
Έναρξη: 17-4-2015
Λήξη: 24-4-2015
Σας γνωρίζουμε ότι η ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε. προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την επιλογή εταιρίας η οποία θα αναλάβει την προμήθεια άνυδρου ασβέστη για το εργοστάσιό της στη Λάρυμνα Φθιώτιδας, σύμφωνα με τα παρακάτω:
Ε150034 - ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ
Έναρξη: 17-4-2015
Λήξη: 7-5-2015
Σας γνωρίζουμε ότι η ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε. πραγματοποιεί διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την επιλογή εταιρίας που θα αναλάβει τη συλλογή και αποκομιδή χρησιμοποιημένων συσσωρευτών μολύβδου από τις εγκαταστάσεις της, σύμφωνα με τη συνημμένη περιγραφή.
E150020- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΒΑΠΟΡΕ
Έναρξη: 16-4-2015
Λήξη: 05-05-2015
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την προμήθεια Γάλακτος Εβαπορέ, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους σχετική Διακήρυξη Ε150020.
Α142202 - Φύλαξη λιμενικής εγκατάστασης του εργοστασίου της Λάρυμνας
Έναρξη: 06-04-2015
Λήξη: 06-05-2014
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρεία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει το έργο: «Φύλαξη λιμενικής εγκατάστασης του εργοστασίου της Λάρυμνας», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη A142202.
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία