Γ160111 - Μίσθωση Δ.Χ. φορτηγών αυτοκινήτων για μεταφορά μεταλλεύματος στα μεταλλεία Αγίου Ιωάννη της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ
Έναρξη: 6-9-2016
Λήξη: 20-09-2016
Μίσθωση Δ.Χ. φορτηγών αυτοκινήτων για μεταφορά μεταλλεύματος στα μεταλλεία Αγίου Ιωάννη της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ
Γ160110 - Μίσθωση τροχοφόρου φορτωτή για τη φόρτωση εξορυγμένου σιδηρονικελιούχου μεταλλεύματος στα μεταλλεία Αγίου Ιωάννη της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ
Έναρξη: 06-09-2016
Λήξη: 20-09-2016
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική ΑΕ ΛΑΡΚΟ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους σε υποβολή προτάσεων με κλειστές προσφορές, για την επιλογή Εργολάβου με την κατάλληλη οργάνωση, υποδομή και εμπειρία για να μισθώσει τροχοφόρο φορτωτή προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες λειτουργίας των εργοταξίων της στις επιφανειακές εκμεταλλεύσεις στα Μεταλλεία Αγίου Ιωάννη Θηβών.
Γ160078 - Εργολαβικές εργασίες στο εργοτάξιο Κωπαΐδα των μεταλλείων Αγίου Ιωάννη
Έναρξη: 28-7-2016
Λήξη: 24-8-2016
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει το έργο: «Εργολαβικές εργασίες στο εργοτάξιο Κωπαΐδα των μεταλλείων Αγίου Ιωάννη», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Γ160078.
Β160115 - Φύλαξη και παρακολούθηση εργοταξίων και μεταφορικής ταινίας Ε0 των μεταλλείων της στην Εύβοια
Έναρξη: 06-07-2016
Λήξη: 27-07-2016
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εργολάβου με κατάλληλο εξοπλισμό και εμπειρία που θα αναλάβει τη: «Φύλαξη και παρακολούθηση εργοταξίων και μεταφορικής ταινίας Ε0 των μεταλλείων της στην Εύβοια», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Β160115.
A160732 - Επισκευή Η/Κ III
Έναρξη: 13-06-2016
Λήξη: 23-06-2016
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εργολάβου / εργολάβων που θα αναλάβουν τα έργα: «Επισκευή Η/Κ III» & «Επισκευή Η/Κ IV», στο χώρο του μεταλλευτικού εργοστασίου Λάρυμνας», σύμφωνα με τις διαθέσιμες για τους υποψηφίους Διακηρύξεις Α160732 & Α160731 και τις τεχνικές περιγραφές τους.
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία