Α200943: ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ VIROLLES
Έναρξη: 18-03-2021
Λήξη: 07-04-2021
H ΓΜΜ ΑΕ ΛΑΡΚΟ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ ΟΠΩΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

<p>
ΛΑΜΑΡΙΝΑ SΤ37-2 4Χ1200Χ2200 ΜΜ (100.000 ΚΙΛΑ)

ΤΑ ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΑΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ RST 37-2 / S 235 JR
ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ
Έναρξη: 19-02-2021
Λήξη: 24-02-2021
Η. Γ.Μ.Μ ΛΑΡΚΟ Α.Ε καλεί όλους τους<br> ενδιαφερόμενους, με την κατάλληλη υποδομή<br> οργάνωση και εμπειρία, να υποβάλλουν προσφορά<br> για το έργο: «ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ», στο<br> εργοστάσιο της Λάρυμνας, σύμφωνα με την <br>συνημμένη τεχνική περιγραφή.
Β200031- ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Έναρξη: 12-02-2021
Λήξη: 18-02-2021
Η ΓΜΜ ΑΕ ΛΑΡΚΟ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Β200031
Γ210006 - ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΚΩΠΑΪΔΑΣ
Έναρξη: 29-01-2021
Λήξη: 08-02-2021
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει τις: « Εργολαβικές εργασίες στο εργοτάξιο Κωπαίδα των Μεταλλείων Αγίου Ιωάννη της υπό ειδικής Διαχείρισης τελούσας Γ.Μ.Μ ΑΕ ΛΑΡΚΟ στην Βοιωτία», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Γ210006.
Α201055: ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΜΕΤΑΛΛΩΣΗΣ
Έναρξη: 13-01-2021
Λήξη: 22-01-2021
Η ΓΜΜ ΑΕ ΛΑΡΚΟ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΟΠΩΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ: ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΜΕΤΑΛΛΩΣΗΣ 1/2"...
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία