Α110534 - Κατασκευή, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία τριών συστοιχιών πυκνωτών αντιστάθμισης στον Υ/Σ 150/15 KV
Έναρξη: 5-5-2011
Λήξη: 10-6-2011
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την εύρεση εργολάβου που θα αναλάβει στο Εργοστασιακό Συγκρότημα Λάρυμνας, την κατασκευή, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία τριών συστοιχιών πυκνωτών αντιστάθμισης στον Υ/Σ 150/15 KV, σύμφωνα με τη Διακήρυξη Νο Α110534.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α 101003 - Kαθαρισμός των χώρων και εγκαταστάσεων του εργοστασίου στη Λάρυμνα Φθιώτιδας
Έναρξη: 4-5-2011
Λήξη: 24-5-2011
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την εύρεση εργολάβου που θα αναλάβει τον καθαρισμό των χώρων και εγκαταστάσεων του εργοστασίου της στη Λάρυμνα Φθιώτιδας, σύμφωνα με τη Διακήρυξη Νο Α101003.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α110376 - ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΧΗΜΕΙΟΥ
Έναρξη: 27-4-2011
Λήξη: 27-5-2011
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α 100808- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ
Έναρξη: 8-2-2011
Λήξη: 28-2-2011
A101278- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ & ΥΠΟΣΤΗΛΩΜΑΤΩΝ ΝΕΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟΚΟΝΙΩΣΗΣ Μ/Τ
Έναρξη: 2-2-11
Λήξη: 24-2-11
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία