ΑΙΤΗΣΗ Α111768 - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΕΛ
Έναρξη: 23-11-2011
Λήξη: 8-12-2011
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους με κλειστές προσφορές για την επιλογή Εργολάβου που θα αναλάβει με δικό του προσωπικό, τον καθαρισμό γραφείων και χώρων του οικισμού στο εργοστάσιο της στη Λάρυμνα Φθιώτιδας, σύμφωνα με τη διακήρυξη Νο Α111768.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Β110087 & Γ110073
Έναρξη: 8-11-11
Λήξη: 30-11-11
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους σε υποβολή προτάσεων με κλειστές προσφορές για την επιλογή αναδόχου εταιρίας (Προμηθευτής) που θα αναλάβει την Προμήθεια και Μεταφορά των εκρηκτικών υλών σε όλα τα εν λειτουργία εργοτάξια υπαίθριων εκμεταλλεύσεων που βρίσκονται στο Ν. Ευβοίας και Άγιο Ιωάννη Ν. Βοιωτίας, σύμφωνα με τη Διακήρυξη Νο Β110087 & Γ110073
A111446 - Supply of Petroleum coke for the smelter site at Larymna, Greece
Έναρξη: 30-9-2011
Λήξη: 10-9-11
A111446 - Supply of Petroleum coke for the smelter site at Larymna, Greece
Α111392 - ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ BOBCAT 743 'H 753 'H ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΛΑΡΥΜΝΑΣ
Έναρξη: 28-9-2011
Λήξη: 14-10-2011
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Α.Ε. ΛΑΡΚΟ καλεί όλους τους ενδιαφερομένους προς υποβολή προτάσεων με σφραγισμένες προσφορές, για την επιλογή Εργολάβου, που θα αναλάβει το έργο του καθαρισμού, με μικρό ελαστιχοφόρο φορτωτή τύπου BOBCAT 743 ή 753 (S130) ή ισοδύναμου, στο τμήμα των Περιστροφικών Καμίνων (Π1) του εργοστασίου της στη Λάρυμνα, σύμφωνα με τη Διακήρυξη Νο Α111392
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ε11.012
Έναρξη: 6-9-2011
Λήξη: 30-9-2011
Η ΓΜΜ ΑΕ ΛΑΡΚΟ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους σε υποβολή προτάσεων με κλειστές προσφορές για την επιλογή αναδόχου εταιρίας που θα αναλάβει τις εργασίες, για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός όρμου Λάρυμνας των εν αχρησία πλοίων – φορτηγίδων μετ’ επικλείστρων «Φ1» και «Φ2» και συνολικού αθροιστικά εκτοπίσματος περίπου 850ΜΤ, ιδιοκτησίας της, τα οποία ευρίσκονται στην λιμενική περιοχή Λάρυμνας, σύμφωνα με τη Διακήρυξη Νο Ε11.012.
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία