Ε170004 - ΠΡΟΜΗΕΘΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ
Έναρξη: 30-03-2018
Λήξη: 20-04-2018
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμος Εταιρία «ΛΑΡΚΟ», προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνης αμόλυβδη, μαζούτ) και Προπανίου, για τις εγκαταστάσεις του Εργοστασίου και των Εργοταξίων της», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Ε170004
A180215 - Μίσθωση μικρού φορτωτή για εργασίες καθαρισμού στο Μεταλλουργικό Εργοστάσιο στη Λάρυμνα Φθιώτιδας της Γ.Μ.Μ ΑΕ ΛΑΡΚΟ
Έναρξη: 30-03-2018
Λήξη: 23-04-2018

Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική
Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την
ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει την :
Μίσθωση μικρού φορτωτή για εργασίες καθαρισμού στο Μεταλλουργικό Εργοστάσιο
στη Λάρυμνα Φθιώτιδας της Γ.Μ.Μ ΑΕ ΛΑΡΚΟ », σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους
υποψηφίους Διακήρυξη Α180215
Α180212 - Αντικατάσταση σακοφίλτρων και επισκευή εγκατάστασης διαβροχής
Έναρξη: 28-03-2018
Λήξη: 17-04-2018
Η Γ.Μ.Μ. ΛΑΡΚΟ Α.Ε προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την αντικατάσταση σακοφίλτρων και επισκευή εγκατάστασης διαβροχής,σύμφωνα με συνημμένη τεχνική περιγραφή.
Α180262: ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΑΕΡΑ
Έναρξη: 28-03-2018
Λήξη: 11-04-2018
<p>H ΓΜΜ ΑΕ ΛΑΡΚΟ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΥΛΙΚΩΝ</p>
<p>
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΑΕΡΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ Μ1243104 ΠΟΥ ΘΑ
ΑΠΟΣΤΑΛΛΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ W14837. </p>
Κ8-02: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ Γ.Μ.Μ ΑΕ ΛΑΡΚΟ
Έναρξη: 26-03-2018
Λήξη: 16-04-2018
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την
ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει την: «
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ Γ.Μ.Μ ΑΕ ΛΑΡΚΟ», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους
υποψηφίους Διακήρυξη Κ8-02.
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία