Α171221: Κέλυφος ανεμιστήρα τεχνητού ελκυσμού ΠΚ 1
Έναρξη: 05-06-2018
Λήξη: 06-07-2018
H ΓΜΜ ΑΕ ΛΑΡΚΟ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ

ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ A171221:

Κέλυφος ανεμιστήρα τεχνητού ελκυσμού ΠΚ 1 βάσει σχεδίου Μ1521107
A180304:Black welded uncoated pipes
Έναρξη: 14-06-2018
Λήξη: 04-07-2018
You are kindly invited to participate in the tender of “G.M.M. S.A. Larco”, Greece for Black welded uncoated pipes. Please make your best offer, in a sealed envelope, till 04.07.18
Α180304: Σωλήνες απομετάλλωσης
Έναρξη: 14-06-2018
Λήξη: 04-07-2018
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την προμήθεια Σωλήνων Απομετάλλωσης για τις ανάγκες του μεταλλουργικού εργοστασίου της Λάρυμνας, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους σχετική Διακήρυξη Α180304.
Α180526: Επισκευή του Ηλεκτροκάμινου ΙΙI
Έναρξη: 12-06-2018
Λήξη: 29-06-2018
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την Επισκευή του Ηλεκτροκάμινου
ΙΙI» του εργοστασίου της στη Λάρυμνα Φθιώτιδας,σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Α180526.
Α180579: ΠΛΑΚΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
Έναρξη: 07-06-2018
Λήξη: 29-06-2018
Η Γ.Μ.Μ. ΛΑΡΚΟ Α.Ε ΠΡΟΚΥΡΗΣΣΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:</p>
10 ΠΛΑΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ Η/Δ Η/Κ ΙΙ</p>
10 ΠΛΑΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ Η/Δ Η/Κ IV
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία