Β140339 - Φόρτωση, μεταφορά και απόθεση στείρων του εργοταξίου της Κατσίκιζας στο ΜΕΕ
Έναρξη: 6-10-14
Λήξη: 10-10-14
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση αναδόχου που θα αναλάβει τη: «Φόρτωση, μεταφορά και απόθεση στείρων του εργοταξίου της Κατσίκιζας των μεταλλείων Ευβοίας», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Β140339.
Ε140050- Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου και λοιπές εργασίες οδοποιίας στη θέση Λιάβδα Λάρυμνας
Έναρξη: 16-9-14
Λήξη: 30-9-14
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση αναδόχου που θα αναλάβει την: «Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου και λοιπές εργασίες οδοποιίας στη θέση Λιάβδα Λάρυμνας», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Ε140050.
Α141167 - Καθαρισμό και αποκατάσταση του θαλασσίου πυθμένα στην περιοχή καθίζησης σκουριάς ηλεκτροκαμίνων του εργοστασίου της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ
Έναρξη: 25-08-2014
Λήξη: 10-09-2014
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική ΑΕ ΛΑΡΚΟ («Εταιρία») καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους σε υποβολή προτάσεων με κλειστές προσφορές, για την επιλογή Εργολάβου με την κατάλληλη οργάνωση, υποδομή και εμπειρία για να αναλάβει την αποκατάσταση του θαλάσσιου πυθμένα στην περιοχή καθίζησης σκουριάς Η/Κ, στο χώρο του Μεταλλουργικού Εργοστασίου της στην Λάρυμνα Φθιώτιδας, σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη Α141167.
A141146 - ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ Η/Κ
Έναρξη: 20-08-2014
Λήξη: 09-09-2014
Η Εταιρεία Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική ΑΕ ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την εργολαβία κάλυψης των αναγκών του εργοστασίου στη Λάρυμνα Φθιώτιδας (ΣΕΛ), για τη μεταφορά και τη διαχείριση της απόθεσης της σκουριάς Η/Κ από την εγκατάσταση της χερσαίας αποκομιδής σκουριάς Η/Κ του εργοστασίου ΣΕΛ στην περιοχή ΛΙΑΒΔΑ, όπου θα γίνει η χερσαία απόθεση σκουριάς. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο A141146
Α141192 - Βελτίωση εσωτερικών οδών και διαμόρφωση χώρων φόρτωσης, ελιγμών, ζύγισης και νέας εισόδου - εξόδου (Α΄ τμήμα της οδού μεταφοράς σκουριάς και απόθεσης στη θέση Λιάβδα της Λάρυμνας
Έναρξη: 8-8-2014
Λήξη: 28-8-2014
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση αναδόχου που θα αναλάβει τη: «Βελτίωση εσωτερικών οδών και διαμόρφωση χώρων φόρτωσης, ελιγμών, ζύγισης και νέας εισόδου - εξόδου (Α΄ τμήμα της οδού μεταφοράς σκουριάς και απόθεσης στη θέση Λιάβδα της Λάρυμνας)», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Α141192.
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία