Α140176: Πυρότουβλα Θόλων Ηλεκτροκαμίνων
Έναρξη: 6-3-2014
Λήξη: 20-3-2014
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την προμήθεια «Πυρότουβλα Θόλων Ηλεκτροκαμίνων», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Α140176.
Δ4-05: ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΙΓΝΙΤΗ ΑΠΟ ΟΛΘ ΠΡΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΜΜ ΛΑΡΚΟ ΛΑΡΥΜΝΑ (ΣΕΛ)
Έναρξη: 5-3-2014
Λήξη: 18-3-2014
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση αναδόχου που θα αναλάβει τη: «Θαλάσσια μεταφορά λιγνίτη από το λιμάνι Θεσσαλονίκης προς το εργοστάσιο της Γ.Μ.Μ. Α.Ε. ΛΑΡΚΟ», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Δ4 - 05.
Δ4-03: Χερσαία μεταφορά τριμμένου λιγνίτη από το λιγνιτωρυχείο Σερβίων ή το λιγνιτωρυχείο Προσηλίου της εταιρίας ΜΕ.Τ.Ε. στο λιμάνι Θεσσαλονίκης
Έναρξη: 5-3-2014
Λήξη: 18-3-2014
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική ΑΕ ΛΑΡΚΟ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους σε υποβολή προτάσεων με κλειστές προσφορές, για την επιλογή Εργολάβου που θα αναλάβει τη μεταφορά τριμμένου λιγνίτη από το Λιγνιτωρυχείο Σερβίων και το Λιγνιτωρυχείο ΜΕ.Τ.Ε. στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη
Α140051- ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
Έναρξη: 27-02-2014
Λήξη: 11-03-2014
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρεία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει επαναληπτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για το έργο «Μίσθωση λεωφορείων για τη μεταφορά προσωπικού στο εργοστάσιό της στη Λάρυμνα Φθιώτιδας και τα μεταλλεία Αγίου Ιωάννη», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Α140051
K4-02: Χερσαία μεταφορά μεταλλευμάτος απο το ΜΕΚ στον ΟΛΘ
Έναρξη: 24-02-2014
Λήξη: 11-03-2014
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση αναδόχου που θα αναλάβει τη: «Χερσαία μεταφορά μεταλλεύματος από τα Μεταλλεία Καστοριάς προς το λιμάνι Θεσσαλονίκης», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Κ4 - 02.
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία