ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α110071- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ
Έναρξη: 19/1/2011
Λήξη: 2/2/2011
ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Α 101011
Έναρξη: 17/1/2011
Λήξη: 10/2/2011
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την εύρεση αναδόχου εταιρίας (Εργολήπτης) που θα αναλάβει τις εργασίες ‘’ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΝΕΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟΚΟΝΙΩΣΗΣ Μ/Τ ΟΒΜ ‘’ του Μεταλλουργικού Εργοστασίου Λάρυμνας, σύμφωνα με τη Διακήρυξη Νο Α101011.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν την σχετική Διακήρυξη από τα κεντρικά γραφεία της εταιρίας, Λεωφ. Κηφισίας 81-83 στο Μαρούσι, 1ος όροφος, Δ/νση Προμηθειών, Π. Κόντος 210-6170141 και Β. Κοτρώτσιος 210-6170172, ή από το :
Εργοστάσιο Λάρυμνας (ΣΕΛ), Λάρυμνα Φθιώτιδας στο τηλέφωνο 22330-44100 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Α100648
Έναρξη: 16-09-2010
Λήξη: 08-10-2010
ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ , ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Α100922
Έναρξη: 22-09-2010
Λήξη: 15-10-2010
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΜΠΑΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
A100834
Έναρξη: 22-09-2010
Λήξη: 20-10-2010
ΝΕΟΙ ΤΑΙΝΙΟΖΥΓΟΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΣΒΕΣΤΗ
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία