Α180045 - ΜΕΤΑΚΛΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΔΗΣΗΣ ΣΕ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΕΣ.
Έναρξη: 13-02-2018
Λήξη: 02-03-2018
ΜΕΤΑΚΛΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΔΗΣΗ Γ/Φ 1, 2, 3 Η/Κ.
ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΟΥΝ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΣ ΟΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΔΗΣΗΣ ΤΩΝ Γ/Φ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΜΠΑΤΣΟΥ ΗΛΙΑΝΝΑ ΚΙΝ 6974263985.
Α180097 - ΑΓΓΙΣΤΡΑ ΠΥΡΟΤΟΥΒΛΩΝ
Έναρξη: 09-02-2018
Λήξη: 23-02-2018
Η ΓΜΜ ΑΕ ΛΑΡΚΟ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΓΓΙΣΤΡΩΝ ΠΥΡΟΤΟΥΒΛΩΝ ΘΟΛΟΥ Η/Κ ΤΥΠΟΥ RΕΑL, ΒΑΣΕΙ ΣΧΕΔΙΟΥ Μ1313406
Ε180004 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΡΚΟ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ GDPR
Έναρξη: 8-2-2018
Λήξη: 23-2-2018
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές (Ε180004) για την ανεύρεση συμβουλευτικής εταιρίας που θα αναλάβει:« Την συμμόρφωση της Γ.Μ.Μ. ΛΑΡΚΟ Α.Ε. σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR) ».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με το έργο από τα κεντρικά γραφεία της εταιρίας, Φραγκοκκλησιάς 27 στο Μαρούσι, ισόγειο, Δ/νση Προμηθειών και Εργολαβιών, κ. Ιουστινιανό Τόκα τηλ. 210 6170145 , κατά τις εργάσιμες ημέρες, από τις 8:00 έως τις 14:ΟΟμ.μ.
Α171645 - Καθαρισμό και αποκατάσταση του θαλασσίου πυθμένα στην περιοχή του λιμένα του εργοστασίου της Γ.Μ.Μ ΛΑΡΚΟ Α.Ε.
Έναρξη: 29-01-2018
Λήξη: 16-02-2018
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει τον «Καθαρισμό και αποκατάσταση του θαλασσίου πυθμένα στην περιοχή του λιμένα του εργοστασίου της», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Α171645.
A171560-ΕΡΓΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΩΤΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΑΡΥΜΝΑΣ ΣΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ
Έναρξη: 25-01-2018
Λήξη: 05-02-2018

« ΕΡΓΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΩΤΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΑΡΥΜΝΑΣ ΣΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ », σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Α171560.
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία